Rehabilitering och arbetsträning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan delta i stadens dagliga sysselsättning.

SPIRA, socialpsykiatrisk rehabilitering och arbetsträning

SPIRA är en verksamhet för vuxna personer som lever med en psykisk sjukdom som begränsar deras vardag.

SPIRA skapar möjlighet till ökat samhällsdeltagande samt att närma sig arbete eller studier. Deltagare på SPIRA ingår i en arbetsgrupp och har ett individuellt och anpassat schema.

Så här gör du för att delta

Maila oss och boka en tid för ett besök så att du får en inblick i hur verksamheten fungerar. Därefter bestämmer du själv om du vill delta. Du behöver varken remiss eller biståndsbeslut.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att delta men vissa omkostnader kan förekomma.

Stöd i arbete - SIA

På SIA  jobbar arbetsspecialister med att stötta personer ut i arbetslivet. Det sker utifrån metoden Individual Placement and Support, IPS.

Mer information om SIA

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad