Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två olika lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i lagen.

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-14 08.19