Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två olika lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i lagen.

LSS delas in i tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om. Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

Stöd enligt SoL

Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av en personkrets enligt LSS kan få hjälp genom Socialtjänstlagen, SoL. Socialtjänstlagen ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå.

Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Du kan ansöka om följande insatser enligt SoL:

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-14 08.19