Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Årsräkning god man, förvaltare, förmyndare

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare är redovisningsskyldig och ska varje år skicka in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen ska skickas in senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du som ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut.

Till årsräkningen ska du även bifoga verifikat (bankkontoutdrag, kvitton med mera) som bekräftar det som angivits i årsräkningen. När överförmyndaren granskat årsräkningen skickas verifikaten tillbaka till ställföreträdaren.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av årsräkning

  • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten
  • Läs igenom anvisningarna till årsräkningen

I samband med att årsräkningen granskas beslutas även om arvode till de som yrkat arvode för sitt uppdrag.

Granskade årsräkningar

Granskade årsräkningar: 9 %
Datum: 2020-02-14

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00
tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Om du inte har möjlighet att kontakta oss per telefon under telefontiden kan du maila till oss så hör vi av oss.

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-17 11.40