Årsräkning

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare är redovisningsskyldig och ska varje år skicka in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen ska skickas in senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du som ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut.

Till årsräkningen ska du även bifoga verifikat (bankkontoutdrag, kvitton med mera) som bekräftar det som angivits i årsräkningen. När överförmyndaren granskat årsräkningen skickas verifikaten tillbaka till ställföreträdaren.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av årsräkning

  • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten
  • Läs igenom instruktionen till årsräkningen

I samband med att årsräkningen granskas beslutas även om arvode till de som yrkat arvode för sitt uppdrag.

Årsbesked från pensionsmyndigheten och försäkringskassan

Pensionsmyndigheten och försäkringskassan har slutat att skicka ut årsbesked med kontrolluppgifter. Vi har fått många frågor från er ställföreträdare gällande detta och har därför kommit fram till att det går bra att istället skicka in utbetalningsbesked per månad. Om vi ser behov av att ta in årsbeskedet i samband med granskningen begär vi in det i ett senare skede genom en komplettering.

Digital inlämning av årsräkningar

Från och med inlämningen 2023 (avseende år 2022) finns det möjlighet att lämna in årsräkningen digitalt. Inlämning görs via denna e-tjänst.

För den som inte haft möjlighet att delta på utbildningen eller som i efterhand önskar titta på instruktionsfilmer så finns filmer längre ner på denna sida. Observera dock att dessa filmer är skapade av leverantören och inte helt överensstämmer med hur Överförmyndare i samverkan valt att lägga upp sin årsräkning. Principerna för hur man använder systemet är dock precis som i filmerna. I det skriftliga materialet stämmer bilderna helt överens med hur det ser ut i vårt system.

Vanliga frågor och svar gällande digital inlämning

Vi har samlat vanliga frågor och svar gällande inlämning av årsräkning digitalt. Innan du mailar eller ringer oss med frågor ber vi därför att du läser igenom frågorna och ser om det finns svar på din fråga där.

Vanliga frågor och svar gällande digital inlämning av årsräkningar Pdf, 424.6 kB.

Instruktionsmaterial

Skrivet material:

Filmer:

Granskade årsräkningar

Granskade årsräkningar för 2022: 97 %
Andel som är klara eller påbörjade och ute på komplettering: 100 %
Datum: 2023-11-26

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad