Årsräkning

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare är redovisningsskyldig och ska varje år skicka in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen ska skickas in senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du som ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut.

Till årsräkningen ska du även bifoga verifikat (bankkontoutdrag, kvitton med mera) som bekräftar det som angivits i årsräkningen. När överförmyndaren granskat årsräkningen skickas verifikaten tillbaka till ställföreträdaren.

Blanketter för årsräkningar och sluträkningar samt redogörelse ligger under "Blanketter" som du når via vänsterspalten på vår startsida www.molndal.se/overformyndare

Viktigt att tänka på vid upprättandet av årsräkning

  • Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten
  • Läs igenom instruktionen till årsräkningen

I samband med att årsräkningen granskas beslutas även om arvode till de som yrkat arvode för sitt uppdrag.

Årsbesked från pensionsmyndigheten och försäkringskassan

Pensionsmyndigheten och försäkringskassan har slutat att skicka ut årsbesked med kontrolluppgifter. Vi har fått många frågor från er ställföreträdare gällande detta och har därför kommit fram till att det går bra att istället skicka in utbetalningsbesked per månad. Om vi ser behov av att ta in årsbeskedet i samband med granskningen begär vi in det i ett senare skede genom en komplettering.

Granskade årsräkningar

Granskade årsräkningar: 34 %
Datum: 2021-04-11

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
Under vecka 16 och 17 har vi tyvärr ingen telefontid på tisdagar.
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00
Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare eller mejla, så återkommer vi.

Välkommen att kontakta oss
I rådande situation med coronapandemin och för att försöka minska smittspridning tar vi inte emot besök. Vi vill uppmana alla att i första hand kontakta oss via e-post ofs@molndal.se. Vi har också telefontid fyra dagar i veckan. Tack för visad förståelse.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad