Blanketter och e-tjänster

Blanketter och e-tjänster för dig som har behov av, vill bli eller redan har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Ansökningar och anmälningar om ställföreträdar­skap eller upphörande, byte av ställföreträdarskap

  1. Ansökan om god man, förvaltare
  2. Anmälan om behov av åtgärder gällande förmyndarskap för omyndiga
  3. Ansökan om upphörande av godmanskap, förvaltarskap
  4. Begäran om befrielse från uppdrag som god man, förvaltare
  5. Åtagande för ställföreträdarskap
  6. Anmälan från socialtjänsten om behov av god man
  7. Anmälan från socialtjänsten om behov av förvaltarskap
  8. Ansökan från socialtjänsten om god man för ensamkommande barn

Ärenden som kräver samtycke från överförmyndaren

 9. Arvskifte
10. Försäljning av fastighet, bostadsrätt
11. Köp av fastighet, bostadsrätt
12. Uthyrning av fastighet
13. Uttag från spärrat konto
14. Ta lån
15. Placering
16. Låta omyndig driva rörelse

Redovisningar och redogörelser

17. Förteckning över tillgångar och skulder
18. Förteckning över tillgångar och skulder -ensamkommande barn
19. Förteckning över tillgångar och skulder - föräldrar
20. Förenklad redovisning
21. Förenklad redovisning ensamkommande barn
22. Förenklad redovisning - Särskilt förordnad vårdnadshavare
23. Årsräkning/sluträkning - DIGITAL INLÄMNING
24. Årsräkning/sluträkning - god man/förvaltare
25. Årsräkning/sluträkning - förmyndare
26. Redogörelse till årsräkning/sluträkning och begäran om arvode
27. Redogörelse bevaka rätt särskild angelägenhet
28. Redogörelse oskiftat dödsbo
29. Anstånd för att lämna in redovisning

Övrigt

30. Intresseanmälan för att bli god man/förvaltare
31. Klagomål på god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare
32. Komplettera en ansökan eller lämna in en handling
33. Läkarutlåtande avseende beslutskompetens
34. Särskild postadress, anmälan, Skatteverket
35. Förvaltarfrihetsbevis
36. Årlig granskning av förvaltarskap (omprövning)

Dina uppgifter

Dina personuppgifter i ansökan eller anmälan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad