Blanketter och e-tjänster

Blanketter och e-tjänster för dig som har behov av, vill bli eller redan har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Ansökningar och anmälningar om ställföreträdar­skap eller upphörande, byte av ställföreträdarskap

  1. Ansökan om god man, förvaltare
  2. Anmälan om behov av åtgärder gällande förmyndarskap för omyndiga
  3. Ansökan om upphörande av godmanskap, förvaltarskap
  4. Begäran om befrielse från uppdrag som god man, förvaltare
  5. Åtagande för ställföreträdarskap
  6. Anmälan från socialtjänsten om behov av god man
  7. Anmälan från socialtjänsten om behov av förvaltarskap
  8. Ansökan från socialtjänsten om god man för ensamkommande barn

Ärenden som kräver samtycke från överförmyndaren

 9. Arvskifte
10. Köp/försäljning av fastighet, bostadsrätt
11. Uthyrning av fastighet
12. Uttag från spärrat konto
13. Ta lån
14. Placering
15. Låta omyndig driva rörelse

Redovisningar och redogörelser

16. Förteckning över tillgångar och skulder
17. Förteckning över tillgångar och skulder -ensamkommande barn
18. Förteckning över tillgångar och skulder - föräldrar
19. Förenklad redovisning
20. Förenklad redovisning - ensamkommande barn
21. Förenklad redovisning - särskilt förordnad vårdnadshavare
22. Förteckning/Årsräkning/sluträkning - DIGITAL INLÄMNING (e-wärna go)
23. Årsräkning/sluträkning - god man/förvaltare
24. Årsräkning/sluträkning - förmyndare
25. Redogörelse till årsräkning/sluträkning och begäran om arvode
26. Redogörelse bevaka rätt särskild angelägenhet
27. Redogörelse oskiftat dödsbo
28. Anstånd för att lämna in redovisning

Övrigt

29. Intresseanmälan för att bli god man/förvaltare
30. Klagomål på god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare
31. Komplettera en ansökan eller lämna in en handling
32. Läkarutlåtande avseende beslutskompetens
33. Särskild postadress, anmälan, Skatteverket
34. Förvaltarfrihetsbevis


 

Dina uppgifter

Dina personuppgifter i ansökan eller anmälan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Blanketter publiceras i pdf-format. Vissa av blanketterna kan skrivas i direkt med hjälp av Adobe Acrobat Reader, som är gratis. Hämta Adobe Acrobat Reader

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad