Förmyndare

Alla som har fyllt 18 år är myndiga. Innan ett barn fyllt 18 år ska det finnas en vårdnadshavare som fattar beslut om barnets person. Barnet behöver också en förmyndare som fattar ekonomiska och juridiska beslut.

Vanligtvis är en vårdnadshavare också en förmyndare för barnet. Eftersom föräldrar normalt är vårdnadshavare är det också vanligast att föräldrarna även är förmyndare.

Föräldrar som förmyndare

Som förälder bestämmer du själv hur ditt barns tillgångar ska användas. Detta kallas fri föräldraförvaltning. I några fall måste du som förmyndare redovisa hur du sköter förvaltningen av ditt barns tillgångar till överförmyndaren. Detta gäller när:

  • värdet av barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp (380 800 kronor år 2020)
  • socialtjänsten upplyst överförmyndaren om att barnets tillgångar ska skyddas
  • ditt barn har ärvt pengar
  • du som förälder för barnets räkning avser att köpa eller sälja fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller panträtt
  • barnet ska ta lån eller barnets pengar lånas ut

Längre information gällande föräldrars förmyndarskap hittar du bland våra informationsblad.

När ska en särskilt förordnad förmyndare utses?

En särskilt förordnad förmyndare utses av tingsrätten efter att socialtjänsten initierat en ansökan.

Vårdnadshavare som får en för­val­tare förordnat för sig, förlorar automatiskt för­mynder­ska­pet och i dessa fall ska en förmyndare förordnas särskilt. Det kan också finnas anledning att i andra situationer förordna en förmyndare.

När föräldrar­na eller den förordnade vårdnadshavaren inte har tillräckliga kunskaper för att kunna förvalta barnets ekonomi och företräda barnet i dessa angelägenheter, kan en förmyndare förordnas att ansvara för detta.

Ett annat skäl är det finns jävssituationer eller att sådana kan uppstå, sär­skilt om barnet bor hos den förordnade vårdnadshavaren.

Vad gör en särskilt förordnad förmyndare?

Förmyndaren sörjer för barnets bästa genom att självständigt förvalta dess tillgångar och se till att de används till barnets nytta.

Förmyndaren företräder också barnet i angelägenheter som rör tillgångarna och sådana angelägenheter som inte är reglerade eller som inte rör barnets personliga angelägenheter.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
Vi har öppet måndag - fredag 10.00-12.00.
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Du når oss dagligen via vår e-post ofs@molndal.se. Vill du prata med en handläggare ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller via e-post. Alla besök till handläggare måste tidsbokas.

Dela på:

Senast uppdaterad