Förmyndare

Fram till ett barns artonårsdag ska barnet ha en vårdnadshavare som fattar beslut om barnets person. Barnet behöver också ha en förmyndare som fattar ekonomiska och juridiska beslut för barnets räkning.

Vanligtvis är en vårdnadshavare också förmyndare för barnet. Det innebär att om föräldern är vårdnadshavare för barnet så är föräldern normalt också förmyndare för barnet.

Föräldrar som förmyndare

Som förälder bestämmer du själv hur ditt barns tillgångar ska användas. Detta kallas fri föräldraförvaltning. I några fall måste du som förmyndare redovisa hur du sköter förvaltningen av ditt barns tillgångar till överförmyndaren. Detta gäller när:

  • värdet av barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp (420 000 kronor år 2023)
  • socialtjänsten informerat överförmyndaren om att barnets tillgångar behöver skyddas
  • ditt barn har ärvt pengar
  • du som förälder för barnets räkning avser att köpa eller sälja en fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller panträtt
  • barnet ska ta lån eller barnets pengar ska lånas ut

Vissa utbetalningar till ett barn, till exempel en försäkring eller ett arv som överstiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor år 2023), ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

För att göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste förmyndarna ansöka om överförmyndarens samtycke till uttaget. E-tjänst och blankett för ändamålet hittar du bland våra blanketter.

En längre information gällande föräldrars förmyndarskap hittar du bland våra informationsblad.

När ska en särskilt förordnad förmyndare utses?

En särskilt förordnad förmyndare utses av tingsrätten.

Vårdnadshavare som får en för­val­tare förordnat för sig, förlorar automatiskt för­mynder­ska­pet. I dessa fall ska en förmyndare förordnas särskilt. Det kan också finnas anledning att i andra situationer förordna en förmyndare.

När föräldrar­na eller den förordnade vårdnadshavaren inte har tillräckliga kunskaper för att kunna förvalta barnets ekonomi och företräda barnet i dessa angelägenheter, kan en förmyndare förordnas att ansvara för detta.

Vad gör en särskilt förordnad förmyndare?

Förmyndaren sörjer för barnets bästa genom att självständigt förvalta barnets tillgångar och se till att de används till barnets nytta.

Förmyndaren företräder barnet i frågor som rör barnets tillgångar och i sådana angelägenheter som inte rör barnets personliga angelägenheter.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad