Att bli god man

I Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö finns barn och vuxna som behöver hjälp genom en ställföreträdare: förmyndare, god man eller förvaltare. Det finns därför ett ständigt behov av att rekrytera nya lämpliga ställföreträdare för olika typer av uppdrag.

Att vara god man är ett uppdrag som har stor betydelse för den som är i behov av hjälp.

Aktuella utbildningar

Överförmyndare i samverkan erbjuder nu en egen utbildning för dig som vill bli god man eller förvaltare för utomstående! Vårens utbildning är avslutad och en ny utbildning börjar den 10 oktober 2024. Anmälan öppnar i augusti och mer information kommer då. Håll koll på vår hemsida för mer info!

Vad krävs för att bli god man?

I föräldrabalken anges att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler och att man inte förekommer i belastningsregistret. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har.

Huvudman kallas den person som har en god man. Relevanta erfarenheter kan handla om fördjupade ekonomiska eller juridiska kunskaper men generellt och framförallt krävs god kunskap om hur samhället fungerar.

En god man ska förutom rättrådig och erfaren också vara i övrigt lämplig. Det är överförmyndaren som avgör vem som är lämplig. Kontroller görs hos polisens belastningsregister, mot socialregistret och genom en kreditkontroll.

För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma i något av dessa register. Det får heller inte finnas några intressemotsättningar mellan god man och huvudman.

Förutom att man är rättrådig, erfaren och i övrigt lämpligt krävs som huvudregel att man har gått en utbildning för att få uppdrag som god man.

Den som vill bli god man för närstående är i regel undantagen detta utbildningskrav, men det är alltid användbart med en utbildning även då. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Innan man får ett första uppdrag ska man också delta vid ett informationsmöte som överförmyndare i samverkan håller. Möten hålls löpande under året och inbjudan kommer när intresseanmälan är inkommen och registerkontrollerna är gjorda.

Vad innebär uppdraget som god man?

En god man är en juridisk och ekonomisk ställföreträdare som hjälper den som behöver med olika ekonomiska och rättsliga frågor. Framförallt handlar det om att sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar och se till att eventuella tillgångar förvaltas på ett tryggt sätt.

Godmanskapet omfattar vanligtvis också att bevaka de personliga angelägenheterna, se till att huvudmannen har en så bra vardag som möjligt. God man sköter inte den dagliga omvårdnaden som att exempelvis handla mat.

Klarar inte huvudmannen själv av att handla är det dock god mans uppdrag att se till att ansöka om den hjälpen från kommunen för huvudmannen. Sammanfattningsvis ska god man se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta och se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon har rätt till.

Alla gode män står under överförmyndarens tillsyn. I uppdraget ingår att varje år skicka in en årsredovisning till överförmyndaren. En årsredovisning ska visa både vad god man gjort med huvudmannens pengar under året och vad god man har gjort för huvudmannen i övrigt, exempelvis ansökt om handikappersättning.

Hur gör jag för att bli god man?

Har du gått en utbildning fyller du i en intresseanmälan, bifogar ditt kursintyg och skickar in till Överförmyndare i samverkan. Information om aktuella utbildningar finns nedan, under rubriken Aktuella utbildningar. Genom att skriva under intresseanmälan godkänner du att överförmyndaren gör ovan nämnda kontroller av dig.

I intresseanmälan kan du ange i vilka kommuner du önskar ta uppdrag i. Överförmyndare i samverkan är ett samarbete mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.

Aktuella utbildningar

Just nu är utbildningen fullbokad. Ny utbildning börjar den 10 oktober. Informationen uppdateras när anmälan öppnas.

 

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad