Att få god man

Det är frivilligt att ha en god man. För att få en god man behöver man ha en sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande som gör att man behöver hjälp.

Vad kan en god man hjälpa till med?

Du kan få hjälp av en god man med tre olika delar. Förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person.

Förvalta egendom innebär bland annat att en god man tar hand om din inkomst, ser till att dina räkningar blir betalda, lämnar fickpengar och sköter dina banktillgångar.

Bevaka rätt innebär bland annat att en god man har kontakt med myndigheter, ansöker om insatser från till exempel socialtjänst, ansöker om ersättningar och bidrag och bevakar dina intressen vid arv eller vid försäljning av bostad.

Sörja för person innebär bland annat att en god man besöker dig och ser till att du får det så bra som möjligt i ditt hem, ser till att du får det stöd och den hjälp du behöver eller ansöker om hjälpmedel eller kontaktperson.

En god man ska vara överens med dig innan han eller hon gör ett ärende åt dig.

Det är viktigt att du och din gode man bestämmer när och hur ni ska hålla kontakten med varandra.

En god man gör sitt uppdrag på sin fritid, när han eller hon inte arbetar. En god man ska se till att du får hjälp men är inte den som utför hjälpen. En god man ska exempelvis inte städa eller handla.

Hur får man god man?

Om du behöver hjälp av en god man kan du eller dina närmaste anhöriga ansöka om god man. Ansökan om god man skickas till tingsrätten.

Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla till överförmyndaren om de upptäcker att någon har behov av hjälp från en god man.

Det är frivilligt att ha en god man. Den som behöver hjälp måste lämna sitt samtycke till att få en god man. Om den som behöver hjälp inte kan lämna samtycke på grund av sitt sjukdomstillstånd, så behövs inget samtycke. 

Vem kan bli din gode man?

Överförmyndaren tar fram förslag på en god man, men det är tingsrätten som fattar beslut om att utse en god man. Du kan själv lämna förslag på en god man om du vill. Innan tingsrätten fattar beslut om god man får du säga vad du tycker, både om godmanskapet och om den person som föreslagits bli din gode man.

Mer information om hur du ansöker hittar du här och när du ansöker använder du denna blankett.

Vad kostar det att ha en god man?

En god man har rätt till ett arvode. Arvodet beslutas av överförmyndaren. Enligt lag ska arvodet som huvudregel betalas av dina pengar. Dina tillgångar och inkomster styr om det är du eller kommunen som betalar arvodet. Kostnaden för att ha god man är ungefär 17 000 kronor/år, men det kan bli högre eller lägre beroende på hur mycket din gode man behövt göra under året och hur mycket hjälp du har behövt.

Vad gör du om du inte är nöjd eller inte längre vill ha god man?

Om du är missnöjd med din gode mans insats ska du i första hand prata med din gode man. Om det inte hjälper kan du lämna ett klagomål gällande din gode man till överförmyndaren. Din gode man får läsa klagomålet och svara på det. Överförmyndaren utreder sedan om den gode mannen har misskött sig och ska bytas ut eller om den gode mannen får fortsätta sitt uppdrag.

Om du inte längre behöver hjälp av en god man kan du själv eller tillsammans med din gode man skriva till tingsrätten. Det är tingsrätten som fattar beslut om godmanskap ska upphöra. 

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad