Vem kan få god man

Det kan finnas många orsaker till varför någon kan behöva en god man, till exempel hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Hjälpen kan innefatta att sörja för person, bevaka rätt och/eller förvalta egendom.

Så ansöker du

Du som behöver hjälp eller dina närmaste anhöriga kan ansöka om god man.

Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden. Det är frivilligt att ha en god man.

Den som behöver hjälp måste lämna sitt samtycke om det är möjligt på grund av hälsotillståndet.

Ansökningar om god man ska ställas till tingsrätten.

Överförmyndaren kan vid behov ta fram förslag på god man, men det är tingsrätten som fattar beslut om att utse en god man.

Mer information om hur du ansöker hittar du under relaterad information.

Arvode till god man/förvaltare

Arvode beslutas av överförmyndaren. Enligt lag ska arvodet som huvudregel betalas av dina pengar. Dina tillgångar och inkomster styr om det är du eller kommunen som betalar arvodet.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
I rådande situation med coronapandemin och för att försöka minska smittspridning tar vi inte emot besök. Vi vill uppmana alla att i första hand kontakta oss via e-post ofs@molndal.se. Vi har också telefontid tre dagar i veckan. Tack för visad förståelse.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-10 10.27