Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndarens huvuduppgift är tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Tillsynen och kontrollen sker bland annat genom en årlig granskning av hur dessa har utfört sina uppdrag.

Tillsyn sker också löpande under året eftersom överförmyndarens samtycke krävs till vissa åtgärder. Detta gäller till exempel samtycke till kapitalplaceringar, arvskiften, köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt eller till uttag från spärrade konton.

Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndaren. Länsstyrelsen granskar om överförmyndaren följer gällande lagar och bestämmelser och om handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Även riksdagens ombudsmän, JO, utövar tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Expeditionen är öppen vardagar 10.00-12.00
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. 

Dela på:

Senast uppdaterad