Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndarens huvuduppgift är tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män eller förvaltares verksamhet.

Tillsynen och kontrollen sker genom en årlig granskning av hur dessa har utfört sina uppdrag.

Tillsyn sker också löpande under året eftersom överförmyndarens samtycke krävs till vissa åtgärder. Detta gäller till exempel samtycke till kapitalplaceringar, arvskiften, köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt eller till uttag från som kallad spärrade konton.

Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndaren. Länsstyrelsen granskar om överförmyndaren följer gällande lagar och bestämmelser och om handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Även riksdagens ombudsmän, JO, utövar tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Avvikande tider
Under vecka 10, 11, 15 och 16 har vi ingen telefon- eller besökstid tisdagar och torsdagar. Administrationen har besökstid varje dag mellan 10-12.

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-22 10.22