Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hjälp i hemmet. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Du kan till exempel få mat levererad eller få hjälp med personlig omvårdnad och service i form av städning och tvätt.

Du kan också få personligt förskrivna hjälpmedel som kan kompensera nedsatt funktion. Är inte det tillräckligt kan bostadsanpassning bli aktuell för att underlätta framkomlighet i ditt boende och närmiljö.

Kontakt

Biståndsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00
måndag–fredag kl. 9-10

Biståndshandläggare
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsvägledare
031–315 24 00

Telefontid
måndag–fredag
klockan 9–11 och 13–15

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00 växel
031–315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-11 16.14