Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hjälp i hemmet. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Fönster med krukväxter. Foto från pexels.com

Du kan till exempel få mat levererad eller få hjälp med personlig omvårdnad och service i form av städning och tvätt.

Du kan också få personligt förskrivna hjälpmedel som kan kompensera nedsatt funktion. Är inte det tillräckligt kan bostadsanpassning bli aktuell för att underlätta framkomlighet i ditt boende och närmiljö.

Patientnämnden

Du som är patient eller närstående kan vända dig till Patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Kontakt

Biståndshandläggare SoL
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10 och 13–14

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-06 13.38