Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hjälp i hemmet. Det stöd du får ska bidra till att du behåller din självständighet så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

Fönster med krukväxter. Foto från pexels.com

Du kan till exempel få mat levererad eller få hjälp med personlig omvårdnad och service i form av städning och tvätt.

Du kan också få personligt förskrivna hjälpmedel som kan kompensera nedsatt funktion. Är inte det tillräckligt kan bostadsanpassning bli aktuell för att underlätta framkomlighet i ditt boende och närmiljö.

Patientnämnden

Du som är patient eller närstående kan vända dig till Patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad