Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt.

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan till exempel vara att du får hjälp med din personliga hygien eller hjälp till promenader. Service kan vara tvätt, städ, inköp av varor, leverans av mat och digitalt stöd i hemmet.

Eget val av utförare

För att öka ditt inflytande och din delaktighet har Mölndals stad valfrihet inom hemtjänst. Du som har rätt till hemtjänst kan själv välja utförare, se Kundval hemtjänst.

Utförarna av hemtjänst är godkända av Mölndals stad och uppfyller de kvalitetskrav som staden ställer. Mölndals stad gör regelbundna uppföljningar av alla utförare.

Hemtjänst på natten

Hemtjänst på natten utförs alltid av Mölndals stads hemtjänst.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Läs mer om avgifterna i avgiftsbroschyren Pdf, 2 MB. eller fråga en vägledare på Kontaktcenter. Du kan också själv räkna ut din avgift med vår e-tjänst.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra via telefon, på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad