Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt.

I Mölndals stad är hemtjänsten uppdelad i personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad kan till exempel vara att du får hjälp med din personliga hygien eller hjälp till promenader. Service kan vara tvätt, städ, inköp av varor och leverans av mat.  

Ny omsorgsinsats 2018

Från och med 1 maj 2018 har du som är berättigad till omsorgsinsats Måltid möjlighet att ansöka om att även få Matlagning i hemmet. Insatsen innebär att du en dag per vecka kan få hjälp att tillaga mat från grunden av råvaror du själv bekostar. Kontakta din biståndshandläggare för mer information.

Eget val

För att öka ditt inflytande och din delaktighet har Mölndals stad valfrihet inom hemtjänst. Du som har rätt till hemtjänst kan själv välja utförare.

Utförarna av hemtjänst är godkända av Mölndals stad och uppfyller de kvalitetskrav som staden ställer. Mölndals stad gör regelbundna uppföljningar av alla utförare.

Hemtjänst på natten

Hemtjänst på natten utförs alltid av Mölndals stads hemtjänst.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Maxtaxan är 2 044 kr per månad. Om du har rätt till flera insatser betalar du ändå aldrig mer än den summan. Portionskostnad för färdiglagad mat ingår inte i maxtaxan.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra via telefon, på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Biståndsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00
måndag–fredag kl. 9-10

Vård- och omsorgsvägledare
031–315 24 00

Telefontid
måndag–fredag
klockan 9–11 och 13–15

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00 växel
031–315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-27 08.52