Digital tillsyn med trygghetskamera

Du som har beslut om tillsyn på natten kan välja att få digital tillsyn via en trygghetskamera.

Trygghetskamera hos en man i fåtölj. Foto av Doro Care.

Foto: Careium

Biståndsbeslut om tillsyn nattetid

Mölndals stad kan erbjuda digital tillsyn med trygghetskamera till dig som har biståndsbeslut på insatsen tillsyn på natten.

Tillsyn via kamera

Digital tillsyn innebär att du får tillsyn via en kamera, även kallad trygghetskamera, istället för att hemtjänstens personal kommer hem till dig på natten. Du och socialsekreteraren kommer tillsammans fram till när trygghetskameran ska vara på. Endast särskild personal från larmcentralen har behörighet att utföra tillsynen via trygghetskameran.

Ökad självständighet och trygghet

Digital tillsyn med trygghetskamera kan bidra till både ökad självständighet och trygghet nattetid. Det kan vara ett bra alternativ för dig som

  • är lättväckt och riskerar att få nattsömnen störd vid personligt besök
  • inte vill ha personliga besök på natten
  • vill undvika besök på grund av coronapandemin

Vill du prova digital tillsyn?

Du som har ett biståndsbeslut om tillsyn på natten kan välja att prova digital tillsyn med trygghetskamera. Om du inte känner dig nöjd kan du återgå till att få personligt besök av hemtjänstens personal igen. Kontakta en socialsekreterare om du vill prova digital tillsyn.

Vanliga frågor och svar om trygghetskamera

Visit är en helhetslösning med mycket tillförlitlig hårdvara, mjukvara och tillsynstjänst. Den säkra kameran är enkel att installera där den behövs och kameran riktas mot taket eller väggen när den inte används. Endast behörig personal får utföra tillsynen, och en händelselogg förs över vem som har utfört tillsynen och vid vilken tidpunkt. Inga bilder eller filmer sparas.

Nej, kameran kommunicerar med hjälp av ett SIM-kort.

Det är endast särskild personal från larmcentralen som har behörighet att utföra tillsynen via kamera. Om larmcentralen ser något via kameran som tyder på att
du kan behöva hjälp åker hemtjänstens nattpersonal hem till dig.
Inga filmer eller bilder sparas.

Om du inte ligger i sängen när personalen från larmcentralen tittar genom kameran gör de ett nytt försök igen efter 30 minuter. Har du inte kommit tillbaka till din säng vid det tillfället går det ut ett trygghetslarm och personalen från nattpatrullen åker hem till dig.

Kameran riktas mot taket eller väggen när den inte är aktiv.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad