Hemtjänst i semesterbostad

Du har rätt att ta med dig ditt hemtjänstbeslut och beslut om trygghetslarm till din semesterbostad. Detta gäller oavsett om din semesterbostad ligger i Mölndals stad eller i någon annan kommun.

Så får du hemtjänst i din semesterbostad

För att få hemtjänst i din semesterbostad ska du kontakta biståndsenheten. Du kontaktar biståndsenheten genom att ringa till kontaktcenter. Du som redan har hemtjänst behöver inte skicka in en ny ansökan om hemtjänst via blankett eller e-tjänst.

Om din semesterbostad finns utanför kommunen är det Mölndals stads biståndsenhet som ansvarar för att ta kontakt med en hemtjänstutförare i den kommun du ska vistas i.

Om du inte har ett beslut om hemtjänst eller trygghetslarm

Om du inte har ett beslut om hemtjänst eller trygghetslarm sedan tidigare ansöker du om det via blankett eller e-tjänst.

Meddela tre veckor i förväg

Du behöver meddela biståndsenheten om att du behöver hemtjänst i din semesterbostad senast tre veckor innan din planerade flytt.

Meddela hur länge du ska stanna

Det är bra om du meddelar biståndshandläggaren hur länge du har tänkt stanna i din semesterbostad. Du har rätt till hemtjänst i din semesterbostad i högst sex månader.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad