Kontaktuppgifter hemtjänst

Här finns kontaktuppgifter till hemtjänstutförare i Mölndals stad

Externa hemtjänstutförare i Mölndals stad

*Endast valbara för dig som bor i norra Mölndal.

Hemtjänsten i Mölndals stad

Anna Olvhammar
Enhetschef
Omvårdnadsteam Lindome
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 21
anna.olvhammar@molndal.se
Vid angelägna ärenden, ring 031-99 00 84

Elisabeth Carlsson
Enhetschef
Omvårdnadsteam Bifrost, Krokslätt
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 24
elisabeth.carlsson@molndal.se
Vid angelägna ärenden, ring 031-27 68 02

Jenny Höglund
Enhetschef
Omvårdnadsteam Åby, Balltorp, Uddängen
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 23
jenny.hoglund@molndal.se

Lotta Lindroth
Enhetschef Hemvård
Områdesteam Kållered
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 26 33
lotta.lindroth@molndal.se
Vid angelägna ärenden, ring 031-795 34 90

Meral Ünlü
Enhetschef
Omvårdnadsteam Centrum
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 26
meral.unlu@molndal.se
Vid angelägna ärenden, ring 031-87 65 91

Simona Gaspar
Enhetschef
Omvårdnadsteam Stensjön
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 28
simona.gaspar@molndal.se
Vid angelägna ärenden, ring 031-87 19 09

Sonny Dahl
Områdeschef Hemvård
031-315 25 91
sonny.dahl@molndal.se

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-24 16.43