Kundval hemtjänst

I Mölndals stad har vi valfrihet inom hemtjänst. Du som har rätt till hemtjänst får själv välja vem som ska komma hem till dig.

Kundvalet grundar sig i lagen om valfrihetssystem, LOV, och har som syfte att öka inflytandet och delaktigheten för mölndalsborna. Godkända utförare uppfyller de krav som staden ställer. Kvaliteten på hemtjänsten följs regelbundet upp, på samma sätt hos alla utförare.

Så väljer du

Följande godkända utförare kan du välja mellan:

*Endast valbara för dig som bor i norra Mölndal Pdf, 515 kB..

När du har valt utförare av omvårdnad och/eller service gör du ditt val i e-tjänsten Val av utförare av hemtjänst.

Du kan också göra ditt val på blankett Val av utförare av hemtjänst Pdf, 288.9 kB. och skicka blanketten till:

  • FRISVAR
    Vård- och omsorgsförvaltningen
    431 20 Mölndal

Måste jag välja?

Valet är frivilligt. Den som av olika skäl inte kan välja själv får ta hjälp av anhörig/närstående, god man eller annan laglig företrädare.

För den som inte vill välja finns ett ickevalsalternativ utifrån en turordningsprincip.

Så byter du

Om du vill välja en ny utförare går det bra. Det tar två veckor att starta upp med en ny utförare. Valet görs på samma sätt som du gjorde första gången. Din handläggare sköter alla kontakter med både den nya och den gamla utföraren.

Tilläggstjänster

Vissa utförare erbjuder tilläggstjänster. Det kan till exempel vara gräsklippning, hantverkarhjälp eller en extra promenad. Om du vill ha en syssla utförd som inte omfattas av ditt biståndsbeslut kontaktar du utföraren och står själv för kostnaden.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad