Alma Vård & Omsorg

Utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad till dig som bor i norra Mölndal.

Om Alma Vård & Omsorg

Välkommen till oss på Alma Vård & Omsorg. Vill du bo kvar i ditt eget hem, men känner att det är svårt att klara av din vardag och dagliga sysslor? Då kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen och sedan välja oss på Alma Vård & Omsorg som din hemtjänstutförare.

Vi finns där som ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i ditt eget hem utifrån dina villkor och förutsättningar.

För oss är det viktigt att du som kund känner att både ledning och personal finns där för dig och att våra tjänster ger dig en trygg och meningsfull vardag. Vår verksamhet bygger på en humanistisk människosyn, där solidaritet och tillit utgör byggstenarna. Ledningen består av socionomer med utbildning inom äldre och åldrande, vilket skapar en större förståelse för den livsfas som våra kunder genomgår.

Vi är en nytänkande och flexibel hemtjänst som bland annat använder metoder och teorier inom socialt arbete för att ge den individanpassade stöttning våra kunder behöver.

Vi har ett anhörigperspektiv, vilket innebär att dina anhöriga eller andra personer som är viktiga för dig ges möjlighet att involveras i din vård och omsorg, om du så önskar. Vi ser till att dina anhöriga alltid bemöts med respekt och att de får det stöd de behöver som anhöriga.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

 • servicetjänster
 • personlig omvårdnad
 • socialt stöd
 • avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

För de tilläggstjänster du köper kan du göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster, så kallat Rut- avdrag:

 • storstädning
 • fönsterputs
 • enklare trädgårdarbete

Vi erbjuder även fotvård och frisörtjänster.

Kompetens och profilering

Hos oss på Alma Vård & Omsorg möts du av utbildade undersköterskor och vårdbiträden med kunskap i att jobba inom äldreomsorgen.

Vi jobbar ständigt med att höja och förbättra kvalitén i vår verksamhet, bland annat genom att säkerställa att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och att det finns en plan för deras kompetensutveckling. Vi har bland annat satsat på kompetensutveckling inom demensvård, där personalgruppen genomgått fördjupad demensutbildning.

På Alma vård & omsorg uppfyller vi de krav, mål, lagar och föreskrifter som gäller för att bedriva hemtjänstverksamhet. Vi jobbar utifrån följande värdighetsgarantier som innebär att

 • vi garanterar dig att du får en kontaktperson
 • du får kontinuitet i stödarbetet
 • vi upprättar en genomförandeplan för dig
 • vår personal som kommer till dig bär fotolegitimation.

Alla vårdtagare blir tilldelade en kontaktperson, och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan utifrån ditt biståndsbeslut. Syftet är att du ska få insatserna utförda på ett för dig tillfredställande sätt. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, daglig verksamhet och anhörigvårdare med flera. Vår personal bär alltid ID-brickor.

Geografiskt område

Vi vänder oss till dig som bor i norra Mölndal.

Vi erbjuder även ledsagning enligt socialtjänstlagen. Vill du veta mer om vilka tjänster som vi kan hjälpa dig med, tveka inte att höra av dig.

Kontakt

Alma vård och omsorg
Vetekornsgatan 3B
43146 Mölndal
info@samsource.se
almavoo.se

Enhetschef
Lala Hamakarim
0769-48 11 18
lala.hamakarim@samsource.se

Verksamhetschef
Ayrin Khamoushi
031-87 00 88
ayrin.khamoushi@samsource.se

Dela på:

Senast uppdaterad