CASA Berget

Utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Om CASA Berget

Hos oss är alla som vill ha god omvårdnad och som beviljats hemtjänst inom Mölndals stad varmt välkomna.

Vårt mål är att ge våra kunder kvalitet och engagemang utan vinstsyfte. Vår vision är att alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit välbefinnande och värdigt liv.

Vår filosofi är att vård och omsorg skall grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde.

Vi visar alltid respekt, värdighet och en gott bemötande.

CASA Berget är ett personalkooperativ och en ekonomisk förening med fler än 50 medarbetare. Företaget grundades sommaren 2012.

Tjänster

CASA Berget är valbara i hela Mölndal. Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut i Mölndals stad:

 • servicetjänster
 • personlig omvårdnad
 • socialt stöd
 • avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

För de tilläggstjänster du köper kan du göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster, så kallat Rut-avdrag.

Vi erbjuder hushållstjänster som

 • flytt- och storstädning
 • trädgårdsskötsel
 • vinds- och källarröjning
 • tapetsering, målning
 • snöskottning
 • strykning, mangling
 • biltvätt

Vi erbjuder även

 • översättning svenska, finska och ungerska

Vår sociala avdelning Casa Amigos kan hjälpa dig med att stryka dina kläder och någon gång putsa några av dina fönster utan extra avgift.

Kompetens och profilering

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorgs- och serviceyrken.

Förutom svenska talar de flesta av oss även finska, engelska och ungerska.

Vår arbetsmetodik – vård- och omsorgsfilosofi

Vård och omsorg skall grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde. Vården sker i en humanistisk tradition och utgår från kunskap och erfarenhet.

 • Vi satsar på personalkontinuitet, bra bemötande som att visa respekt, känslighet, omtanke och tillgänglighet.
 • Vi har som mål att bygga en nära relation till våra kunder vi möter och till deras anhöriga för att man ska känna trygghet och tillit.
 • Vi skriver i dagböcker eller informationshäften hemma hos er för att underlätta kommunikationen.
 • Våra kunder har en kontaktperson som följer upp genomförandeplanen utifrån dina omsorgsbehov.
 • Vi arbetar med fokus på kvalitet och engagemang utan vinstsyfte.

Verksamhetsutveckling

Inom organisationen pågår en ständig verksamhetsutveckling och kundundersökning som är grunden av vår kvalitetsförbättring. Kvaliteten skall utgå från värdena i vår människosyn, filosofi och vision.

Kontakt

CASA Berget
Södra Holtermansgatan 2
431 31 Mölndal
031-27 29 20
031-27 29 22 fax
casaberget@telia.com
casaberget.com
facebook.com/casaberget1

VD
Erika Lörinczy
0766-27 28 62
Fil. Magister Vård- och omsorgsinformatik och ledarskap

Enhetschef i Mölndal
Stefan Svensson
0707-61 86 34
Fil.kand. i organisations- och personalutveckling, Fil. Magister inom arbetsvetenskap

Kvalitetschef, Lönechef
Eva Svensson
Högskoleingenjörsexamen i ekonomi och Fil. Magister Offentlig Organisation och ledarskap

Samordnare
Marie Mäkinen och Rebecca Björkman

Dela på:

Senast uppdaterad