Gottskärs Hemtjänst AB

Hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Om Gottskärs Hemtjänst

Gottskärs Hemtjänst erbjuder service- och omvårdnadsinsatser i Mölndals stad. Vårt mål är att du ska kunna fortsätta att leva ett gott liv även om du ibland behöver hjälp. Låt oss ge dig en guldkant på tillvaron i din vardag.

Gottskärs Hemtjänst har ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt. Den enskilde uppmuntras till aktivitet, stöttas och motiveras till att göra det som han/hon kan göra själv samt i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i sina vardagssysslor. Målet med hemtjänsten är att ge stöd och hjälp för att underlätta din vardag och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

  • personlig omvårdnad
  • socialt stöd
  • servicetjänster
  • avlösning för anhöriga

Kompetens och profilering

Vår personal består av utbildad servicepersonal och undersköterskor som har lång erfarenhet av vård och omsorg inom hemtjänsten. Personalen utför alltid sitt arbete på ett ansvars-fullt och omtänksamt sätt. En hög grad av kontinuitet i vardagen eftersträvas för att ge ökad trygghet. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls.

Stabilitet i personalgruppen är också något som uppskattas av våra brukare vars tillit ofta bygger på att man lär känna den hemtjänstpersonal som kommer. För att du som individ ska kunna känna dig trygg bär vår hemtjänstpersonal alltid ett synligt ID-kort.

Vi vill sätta guldkant på din vardag och värdesätter gott samarbete, tillgänglighet och kontinuitet. Välkommen till Gottskärs Hemtjänst i Mölndal, din hemtjänst nära dig.

Kontakt

Gottskärs Hemtjänst AB
Möbelgatan 4
431 33 Mölndal
gottskarshemtjanst.se

Verksamhetschef
Carina Ogrander
0735-13 12 74
carina.ogrander@gottskarshemtjanst.se

Dela på:

Senast uppdaterad