Vanliga frågor om avgifter för vård och omsorg

Har du en fråga om avgifter för vård och omsorg? Eller fakturor för dessa avgifter? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Frågetecken

Vad handlar din fråga om?

Hittar du inte svaret på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter Mölndal.

Fakturor

Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter så hjälper de dig.

Om du har svårt att betala din faktura kan du ansöka om att få betala den senare eller dela upp betalningen. Hör av dig till Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter så hjälper de dig.

Påminnelsen kan ha skickats ut samma dag som inbetalningen gjordes. Har du betalat din faktura kan du bortse från påminnelsen.

När systemet registrerat att du betalat in för mycket kommer du att få avdrag på nästa faktura med motsvarande belopp. Om du hellre vill få pengarna utbetalade kan du kontakta Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Vilken månad fakturan avser står på fakturan. Mölndals stad fakturerar avgifter för hemtjänst, larm, hemsjukvård, korttid och särskilt boende med en månads fördröjning. Vissa matkostnader har en fördröjning på två månader.

Skicka in vår blankett för anmälan om autogiro eller logga in på din internetbank och följ instruktionerna.

Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter så hjälper de dig.

Den utförda tiden registreras av hemtjänstpersonalen. Den sammanlagda tiden redovisas på din faktura månadsvis.

Har du frågor om tiden som din faktura är baserad på tar du kontakt med planerarna hos din valda hemtjänstutförare. Kontaktuppgifter ska du ha fått av din hemtjänstutförare.

Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter så hjälper de dig.

Avgifter

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när din boendekostnad och minimibelopp har dragits från din inkomst efter skatt. Avgiftsutrymmet är vad du maximalt kan betala i avgift för vård, omsorg och service, upp till maxtaxan.

Så här räknar vi ut din avgift

Inkomstförfrågan räknas från den månaden som den inkommer till avgiftsenheten. Avgifterna räknas ej om retroaktivt.

Lämna in en ny inkomstförfrågan alt. ta kontakt med avgiftshandläggare via telefon, mejl eller brev om det är mindre förändringar som skett.

Om din inkomst inte räcker till kan du göra följande:

En överklagan behöver inkomma skriftligt till avgiftsenheten inom tre veckor från att du tagit del av beslutet.

Din skriftliga överklagan skickar du till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Avgiftsenheten
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal

Behöver du stöd i att formulera din överklagan? Då kan du få hjälp av en avgiftshandläggare. Kontakta Kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Du kan lämna en synpunkt via vår hemsida eller kontakta Kontaktcenter för att få en synpunktsblankett hemskickad.

Ring Kontaktcenter om du vill ställa en fråga om avgifter muntligt.

Du kan också skicka mail till vof-avgiftsenheten@molndal.se 
eller brev till:
Avgiftsenheten
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal

Övriga frågor

I beslutet du har fått från din biståndshandläggare står det vilka insatser du har blivit beviljad.

Kontakta din biståndshandläggare eller Kontaktcenter så får du hjälp att avsluta insatser och kan ställa frågor som rör ditt biståndsbeslut.

Har du frågor om utförd tid tar du kontakt med planerarna hos din valda hemtjänstutförare. Kontaktuppgifter ska du ha fått av din hemtjänstutförare.

Informera din hemtjänstutförare om vilka omsorgsinsatser du vill pausa.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad