Trygghetslarm

Att känna sig trygg i sitt eget hem är viktigt. Att veta att man kan kalla på hjälp vid oväntad händelse ökar tryggheten. Du som har försämrad hälsa kan få ett trygghetslarm som hjälpmedel. Larmet är personligt.

Ett trygghetslarm sitter på din handled eller så kan du bära det som ett halsband. När du trycker på larmknappen blir du kopplad till en trygghetscentral. Där finns personal som svarar dygnet runt. De kontaktar sedan den utförare som du har valt så att de kan hjälpa dig. De är undersköterskor, men har inga läkemedel. Trygghetslarmen fungerar endast i hemmet och kommer med ett sim-kort som Mölndals Stad står för, ingen uppkoppling krävs utan bara en strömsladd.

Är ditt tillstånd akut, ring 112.

Nycklar

För att utföraren ska kunna hjälpa dig när du larmar så behöver du lämna in nycklar till den utförare du har valt för dagtid samt till utförare som är ansvarig på natten. I samband med installationen av trygghetslarmet lämnar du nycklar till alla lås till din dörr och port till den utförare du har valt. Du intygar skriftligt att personalen får låsa upp och gå in i ditt hem när du larmat och påkallat hjälp. Dina nycklar förvaras på ett säkert sätt.

Om du byter lås ska du kontakta larmpersonalen. Du står för kostnaden om vi blir tvungna att tillkalla en låssmed för att kunna komma in när du larmat.

Ansöka om trygghetslarm

Alla kan ansöka om trygghetslarm. När din ansökan kommit in görs en bedömning av ditt behov. Om du är 70 år eller äldre kommer din ansökan att beviljas utan behovsprövning.

Du kontaktar en socialsekreterare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad kostar det?

Kostnaden för trygghetslarm får du själv bekosta. Beloppet kan variera beroende på din betalningsförmåga och om du har andra hemtjänstinsatser. På sidan avgifter för vård och omsorg kan du se den aktuella kostnaden för trygghetslarm.

Du betalar inte för samtalskostnaden när du larmar. Den utgiften står kommunen för.

Om larmet slutar fungera

Om larmet slutar fungera och behöver bytas ut ska du, eller din närstående, ringa till 0708-79 36 73.

När larmet inte behövs mer

Om du inte behöver larmet längre ska du, eller en närstående, ringa till
0708-79 36 73. Larmet kan inte överlåtas till någon annan. Om larmet och/eller larmklockan inte lämnas tillbaka måste vi debitera kostnaden.

Om du inte längre kan hantera larmet informeras din socialsekreterare, som följer upp hur dina behov av tillsyn och trygghet kan tillgodoses.

Kontakt

Trygghetslarmet
0708-79 36 73 dag och kväll 
0703-54 76 86 natt 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad