Integration i Mölndal

Integration handlar bland annat om möjligheten för dig som är ny i Sverige att bli en del av det svenska samhället. Sedan juni 2021 har Mölndals stad en integrationsstrategi.

Sanna och Åsa är språkvänner.

Människor kommer till Sverige och Mölndal från andra länder av olika orsaker. Det kan till exempel handla om kärlek, arbete, studier eller flykt från krig.

Integration handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla människor, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det handlar om individens möjlighet att känna tillhörighet i samhället men också om att olika grupper möts och har ett utbyte med varandra.

Mölndals stad arbetar aktivt med mot­tagande och integration. Arbetet sker både inom kommunen och i sam­verkan med andra aktörer som exempelvis näringslivet och föreningar.

Integrationsstrategi

I juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en integrationsstrategi som gäller för hela staden och för det fortsatta arbetet med frågan.

Mer information

Det finns separata sidor med mer information om stadens arbete med integration och flyktingmottagande samt information riktad till dig som är ny i Sverige och Mölndal. Klicka dig vidare och ta del av information om det som intresserar dig:

  • Ny i Mölndal, information och tips till dig som är ny i Sverige och Mölndal.

  • Servicecenter vänder sig till dig som bor i Mölndals stad och som har behov av att kunna ställa frågor och få information på andra språk än svenska.

  • Flyktingmottagande i Mölndal. Liksom alla kommuner i Sverige har Mölndals stad ett ansvar för att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Vi arbetar också med mottagande av skyddsbehövande från Ukraina och det finns en separat sida med frågor och svar kopplat till detta.

  • Ensamkommande barn och unga är under 18 år och söker asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig.

Dela på:

Senast uppdaterad