Integration i Mölndal

Integration handlar bland annat om möjligheten för dig som är ny i Sverige att bli en del av det svenska samhället. Sedan juni 2021 har Mölndals stad en integrationsstrategi med fem fokusområden. Arbete pågår nu på många håll med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen.

Sanna och Åsa är språkvänner.

Människor kommer till Sverige och Mölndal från andra länder av olika orsaker. Det kan till exempel handla om kärlek, arbete, studier eller flykt från krig.

Integration handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla människor, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det handlar om individens möjlighet att känna tillhörighet i samhället men också om att olika grupper möts och har ett utbyte med varandra.

Mölndals stad arbetar aktivt med mot­tagande och integration. Arbetet sker både inom kommunen och i sam­verkan med andra aktörer som exempelvis näringslivet och föreningar.

Integrationsstrategi

I juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en integrationsstrategi som gäller för hela staden och för det fortsatta arbetet med frågan.

Mer information

Det finns separata sidor med mer information om stadens arbete med integration och flyktingmottagande samt information riktad till dig som är ny i Sverige och Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad