Flyktingmottagande i Mölndal

Precis som många andra kommuner i Sverige, tar Mölndal varje år emot ett antal flyktingar som anvisas hit av Migrationsverket. Staden får ett så kallat kommuntal av Länsstyrelsen. Det anger hur många personer vi ska ta emot under året. Just nu kommer också skyddsbehövande från Ukraina till Mölndal.

Personer som flytt från Ukraina

På grund av invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 och det pågående kriget, har miljontals människor flytt från Ukraina. En del av personerna kommer till Sverige och några av dem till Mölndal. Eftersom EU:s massflyktsdirektiv aktiverades i mars 2022 – vilket var första gången någonsin – kan personer från Ukraina snabbare och smidigare få tidsbegränsat uppehållstillstånd (än vid en asylansökan). Mölndals stad jobbar aktivt med frågan och har en dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Sedan den 1 juli 2022 kan Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till olika kommuner, däribland Mölndals stad.

Nyanlända i Mölndal

Sveriges kommuner har enligt bosättningslagen, som trädde i kraft 2016, ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Under 2023 ska Mölndals stad ta emot cirka 35 kvotflyktingar. Dessa personer har redan uppehållstillstånd i Sverige och anvisas till Mölndal. 

Kommunens ansvar

När det gäller nyanlända som anvisats till vår kommun, ingår det i Mölndals stads ansvar att erbjuda boende, barnomsorg, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering, skola och vuxenutbildning. Kommunen kan också hjälpa till ekonomiskt om nya Mölndalsbor inte har rätt till etableringsersättning.

Kommunen ansvarar för att ordna en bostad som den nyanlända kan hyra. De bostäder som kommunen erbjuder är genomgångsbostäder som nyanlända får hyra i som längst två år. Efter de två första åren i Mölndal har nyanlända samma ansvar som alla andra att själv hitta någonstans att bo.

Andra ansvariga myndigheter

Fler aktörer än kommunen har ansvar gentemot nyanlända som anvisats hit:

  • Migrationsverket ansvarar för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. Det är Migrationsverket som anvisar nyanlända till kommuner för bosättning. Den statliga myndigheten erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. Myndigheten betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting när en person har fått tillstånd att stanna i Sverige.

  • Länsstyrelsen ska stödja kommunerna och medverka till att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända flyktingar. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till, styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Mer information på Länsstyrelsens webbplats.

  • Arbetsförmedlingen har ett helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället. Tillsammans med den nyanlända tar Arbetsförmedlingen fram en så kallad etableringsplan som gäller under två år. I den ingår att delta i olika insatser, som studier i svenska, samhällsorientering eller praktik, vilket ska leda till arbete. Mer information finns på Informationsverige.se och på Arbetsförmedlingens webbplats.

  • Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsbidrag, barnbidrag etcetera till den som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad