Ensamkommande barn och unga

Som ensamkommande räknas barn och unga under 18 år som söker asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig.

Tre personer spelar Monopol.

När du som ensamkommande asylsökande barn kommer till Sverige, erbjuds du ett tillfälligt boende i den kommun där du först kom i kontakt med en svensk myndighet. Det första som händer är att kommunen ger dig tak över huvudet, mat och kläder samt att du registreras hos Migrationsverket.

Eftersom Migrationsverket ligger i Mölndal, närmare bestämt i Kållered, är det relativt många ensamkommande som träffar vår socialtjänst och som får sitt första, tillfälliga (och oftast kortvariga) boende av Mölndals stad. Många anvisas sedan av Migrationsverket till en annan kommun medan några anvisas till Mölndal.

Om du ska bo i Mölndal en längre tid

För dig som ska bo i kommunen en längre tid, alltså du som har blivit anvisad till Mölndal, ansvarar staden för att du får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. Tillsammans med dig och den gode mannen görs en framtidsplan som följs upp regelbundet.

Skolan i Sverige

I Sverige börjar man i skolan höstterminen det år man fyller 6 år. Varje skolår är indelat i en hösttermin och en vårtermin. Grundskolan är tio år och slutar med vårterminen i årskurs 9.

För att börja skolan i Mölndal kontaktar vårdnadshavare/gode män med nyanlända barn i grundskoleåldern (6 till 16 år) Språkcentrum Mölndal och bokar tid för ett introduktionssamtal.

Språkintroduktion och studievägledning

Om du är nyanländ och mellan 16 och 20 år kan du delta i en utbildning som heter språkintroduktion som finns på Krokslättsgymnasiet i Mölndal. Där får du lära dig svenska, så att du kan gå vidare till gymnasiet eller annan utbildning.

Mölndals stad hjälper också till med studievägledning inför val av gymnasie- eller vuxenutbildning. På gymnasiet finns det möjlighet att välja introduktionsprogram som Språkintroduktion (Sprint) och Yrkesintroduktion (Yrk).

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad