För dig som vill hjälpa ensamkommande

För dig som vill och har möjlighet att hjälpa nya unga kommuninvånare finns, det flera sätt att göra det på.

God man

Ett ensamkommande barn som inte har uppehållstillstånd ska ha en god man som företrädare. Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga.

Du fungerar också som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödjer barnet i att leta efter anhöriga. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Familjehem

Vill du hjälpa ett barn och samtidigt utvecklas som människa? Har du ett rum över i ditt hem? Då kan du anmäla intresse för att bli familjehem! Som familjehem gör du en viktig insats. Du får utbildning, handledning och stöd av Mölndals stad.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn har fått uppehållstillstånd ska hen ha en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. Personen har ansvar för att barnet får det hen behöver fram till 18-årsdagen. Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess förmyndare.

Fler sätt att engagera dig

Här har vi samlat mer information om hur du kan engagera dig.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad