För dig som vill hjälpa ensamkommande

För dig som känner att du vill hjälpa våra nya unga kommuninvånare finns det flera sätt att göra det på.

God man

Ett ensamkommande barn som inte har uppehållstillstånd ska ha en god man som företrädare. Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga.

Du fungerar också som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödjer barnet i att leta efter anhöriga. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn har fått uppehållstillstånd ska det ha en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. Den har ansvar för att barnet får det det behöver fram till 18-årsdagen. Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess förmyndare.

Volontär

Vill du göra en viktig insats som volontär? Fyll i en intresseanmälan att bli volontär så kontaktar vi dig. Det finns många olika uppdrag. Du kan också engagera dig för flyktingar hos Svenska kyrkan i Mölndal eller hitta andra volontäruppdrag via Volontärbyrån.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad