Frågor och svar

Frågor och svar om ensamkommande barn och unga.

Vad gäller för ensamkommande barn och unga som kommer till Mölndal?

Eftersom Migrationsverket har kontor i vår kommun, i Kållered, har socialtjänsten (social- och arbetsmarknadsförvaltningen) ett uppdrag när det gäller ensamkommande barn och unga utöver det ansvar vi får som kommun när ett ensamkommande barn, eller en ensamkommande tonåring, anvisas till Mölndal.

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds hen ett tillfälligt boende i den kommun där hen först kommit i kontakt med en svensk myndighet. I det första steget vid ankomst tillgodoser den kommunen grundbehoven tak över huvudet, mat och kläder liksom att barnet/tonåringen registreras hos Migrationsverket.

De ensamkommande som kommer hit enligt denna beskrivning, men som inte anvisas till Mölndal, stannar här i några dygn innan de anvisas till en kommun som alltså får det långsiktiga ansvaret för personen.

När ett ensamkommande barn (eller en ensamkommande tonåring) anvisas till Mölndal innebär det att personen stannar här och att kommunen får ett större ansvar som innefattar bland annat boende

Vilka rättigheter har ensamkommande barn och unga och vilket ansvar har Mölndals stad?

För barn och ungdomar som ska bo i kommunen en längre tid, som alltså blivit anvisade till Mölndal, ansvarar kommunen (Mölndals stad) för att du får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. Tillsammans med dig och den gode mannen utformas en framtidsplan för utveckling och inkludering i samhället. Planen följs upp regelbundet.

Den som är god man träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör dina angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. En särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till att du fram till 18-årsdagen får dina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. 

Själva asylfrågan, alltså om du ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Vad är ett HVB-boende?

HVB står för hem för vård eller boende och är en verksamhet som är inriktad på omvårdnad och stöd, och som är bemannat (det betyder att personal finns på plats) dygnet runt. HVB finns till för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sin familj. Socialstyrelsens information om HVB.

Mer information

Kommunens ansvar för ensamkommande barn (skr.se)

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad