Frågor och svar

Frågor och svar om ensamkommande barn.

Varifrån kommer de asylsökande barnen?

Av de ensamkommande barnen kom de flesta under 2020 från Syrien, Afghanistan, Marocko, Somalia och Eritrea enligt Migrationsverket.

Vilka rättigheter har ensamkommande barn och unga?

För dig som har blivit anvisad till Mölndal ansvarar kommunen, alltså Mölndals stad, för att du får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. En god man träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör dina angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. En vårdnadshavare ska se till att du fram till 18-årsdagen får dina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. 

Vad gör Mölndals stad för ensamkommande barn och ungdomar?

När du som ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds du ett tillfälligt boende i den kommun där du först kommit i kontakt med en svensk myndighet. I det första steget vid ankomst tillgodoser den kommunen grundbehoven tak över huvudet, mat och kläder liksom att du registreras hos Migrationsverket.

För barn och ungdomar som ska bo i kommunen en längre tid, som alltså blivit anvisade till Mölndal, ansvarar Mölndals stad för att du får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. Tillsammans med dig och den gode mannen utformas en framtidsplan för utveckling och inkludering i samhället. Planen följs upp regelbundet.

Själva asylfrågan, alltså om du ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Vad är ett HVB-boende?

HVB står för "Hem för vård eller boende" och är en verksamhet som är inriktad på omvårdnad och stöd och som är bemannat (det vill säga har personal på plats) dygnet runt. HVB är ett boende för ensamkommande barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj av olika anledningar. Vissa HVB-boenden är tillfälliga i väntan på att mer lämpliga boenden inrättas. I andra HVB-boenden är det tänkt att barnen ska bo permanent.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad