Samarbete med Hjärterum

Privatpersoner i Mölndal som står för boende åt ukrainska flyktingar som anvisats hit av Migrationsverket, kan i vissa fall få möjlighet till ekonomisk ersättning för att fortsätta med detta. Observera att flera villkor i så fall måste vara uppfyllda. Det är tack vare ett avtal med Hjärterum, en verksamhet inom Räddningsmissionen, som möjligheten finns.

En hand håller i en nyckel som sätts i ett dörrlås till en bostad.


Hjälper du som privatperson i Mölndal ukrainska flyktingar genom att erbjuda dem boende i en separat del av ditt hem eller i en fastighet som du äger eller disponerar? Då kan du eventuellt få möjlighet till ekonomisk ersättning för att fortsätta med detta – tack vare ett avtal som Mölndals stad har med Hjärterum, en verksamhet inom Räddningsmissionen.

Avtalet utgör ett så kallat IOP vilket står för "idéburet offentligt partnerskap".

Ett antal faktorer avgör om detta är aktuellt i ert fall, och vissa krav behöver vara uppfyllda. Det handlar bland annat om bostadens standard, utformning och säkerhet, och om att flyktingarna behöver anvisas till Mölndals stad av Migrationsverket.

Så går det till

När detta är aktuellt i ett enskilt fall, sköter Hjärterum allt det praktiska. Det innebär bland annat att Hjärterum gör en kontroll både av själva bostaden och av dig som erbjuder boende.

Observera att ytterligare villkor behöver uppfyllas för att det ska vara aktuellt med uthyrningskontrakt och ekonomisk ersättning i det enskilda fallet. Bland annat behöver personerna från Ukraina vara anvisade till just Mölndals stad.

Låter detta intressant för dig/er? Fyll i formuläret för intresseanmälan på Hjärterums webb:

Relaterad information

Verksamheten Hjärterum motverkar hemlöshet. Den drivs av Räddningsmissionen sedan 2017 och arbetar idag även med att förmedla boende hos privatpersoner åt ukrainska flyktingar. Mer information:

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad