Ny i Mölndal

För dig som är ny i Sverige och Mölndal är det mycket som är nytt. På den här sidan har vi samlat användbar information för dig.

Flera personer sträcker sig efter kaffe, te och bullar på ett bord som de sitter runt.

Så kan du lära dig svenska

Du som är vuxen, ny i Sverige och folkbokförd i Mölndal har möjlighet att lära dig svenska genom SFI, svenska för invandrare. Målet är att du ska få kunskap i svenska så att du kan klara dig i vardagen och på en arbetsplats.

Du kan också öva och lära dig svenska på egen hand. På webbplatsen Information Sverige, guiden till det svenska samhället finns flera olika hjälpmedel och verktyg som du kan använda för att träna svenska själv eller med andra.

Information om det svenska samhället

Webbplats om Sverige

Information om Sverige på flera språk finns på webbplatsen informationsverige.se:

Kursen Samhällsorientering

Du kan lära dig mer om Sverige och det svenska samhället genom att delta i en kurs som heter Samhällsorientering. Den ges på olika språk. Den är gratis. Utbildningen är till för dig som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Det kan vara så att du har rätt att delta i samhällsorientering även om du inte omfattas om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, exempelvis om du är anhöriginvandrare och har fyllt 18 men inte 66 år (det gäller dock inte dig som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan). Vid frågor, hör av dig till Kontaktcenter Mölndal.

Du som är folkbokförd i Mölndals stad deltar i Göteborgs stads samhällsorientering.

Mötas och umgås

Att umgås och träffa etablerade svenskar är ett bra sätt att komma in i samhället och träna på att kommunicera på svenska. Och det finns många etablerade Mölndalsbor som gärna vill lära känna dig.


Fler tips för dig som är ny i Sverige

 • Information om Sverige är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

 • Svenska institutet är en myndighet som arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling. De ansvarar för sidan sweden.se där du hittar korta fakta om Sverige.

 • MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har på sin webbplats information på olika språk om hur du kan förebygga olyckor och vad du kan göra i krissituationer.

 • 1177 sjukvårdsupplysning på flera språk.

 • Ny i Sverige är filmer från Skatteverket som lär dig mer om vad du ska ha med dig när du anmäler att du har flyttat till Sverige, hur du ansöker om id-kort och annat som kan vara bra att veta.

 • Nyanländ, filmer lär dig hur du söker jobb, hittar bostad, asylregler, juridiska frågor och annat som kan vara bra att veta.

 • 8 Sidor är nyheter på lätt svenska. Nyheterna berättar om vad som hänt, var det har hänt och varför det har hänt.

 • Koll på soc Här finns information om den svenska socialtjänsten. Klicka på "Other languages" för att kunna välja att se sajten på ett annat språk.

 • Sveriges Radio har musik och program på flera språk.

 • Rädda barnens stödlinje Har du flytt till Sverige? Rädda barnen har en stödlinje på flera språk. Du som ringer behöver inte berätta vem du är. Den som svarar i telefonen har tystnadsplikt.

 • Youmo är en sajt på arabiska, somaliska, tigrinja, dari och lätt svenska om hälsa och jämställdhet för dig som ung nyanländ. Du kan läsa texter, se filmer och bildspel om kroppen, kärlek, sex, psykisk hälsa, jämställdhet och mycket annat.

Dela på:

Senast uppdaterad