Förälder i nytt land – kurs på arabiska, dari och somaliska

Behöver du stöd i ditt föräldraskap och har ett annat modersmål än svenska? Nu har du möjlighet att delta i en föräldragrupp där du kan prata med andra som är i samma situation som du.

Ett barns relation till sina föräldrar och andra viktiga vuxna har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Men alla föräldrar kan uppleva utmaningar i föräldraskapet. Och alla behöver stöd ibland. I Sverige är det vanligt att föräldrar deltar i föräldrastödjande insatser under hela barnens uppväxt.

Exempel på ämnen som ni pratar om under kursen

  • hur du kan stärka ditt barns självkänsla och självförtroende,
  • vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder,
  • att sätta gränser och samtidigt bygga god relation till ditt barn,
  • hur det svenska skolsystemet och socialtjänsten fungerar,
  • vart du kan få mer stöd i ditt föräldraskap och mer information om föräldrarollen.

Hur går det till?

Kursen är gratis. Ni träffas 8 gånger under 3 timmar och samtalet leds av en utbildad kursledare som talar samma språk som du och resten av gruppen. Under kursen får ni ny kunskap och nya perspektiv och får också prata med andra om föräldrarollen och hur det är att vara förälder i Sverige jämfört med ditt hemland.

Vem kan gå?

Kursen riktar sig till dig som har barn mellan noll och 18 år och som har dari, arabiska eller somaliska som modersmål.

Kontakta ansvarig kursledare för mer information och intresseanmälan:

Arabiska: Mahmoud Albared
Dari: Azada Najafi
Somaliska: Ruqiya Mooge

Kontakt

Mahmoud Albared
Introduktionsstödjare
0707-25 81 73
mahmoud.albared@molndal.se

Azada Najafi
Introduktionsstödjare
0700-42 94 45
azada.najafi@molndal.se

Ruqiya Mooge
Modersmålslärare somaliska/
studiehandledare
0709-83 14 29
ruqiyo.mooge@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad