Projekt inom integration

Integration är ett prioriterat område i Mölndals stad. Utgångspunkten för arbetet är vår integrationsstrategi. Ett antal projekt drivs på området och på den här sidan listas projekten ihop med kort information om respektive projekt samt länkar till mer information.

Hon Kan!

Målgrupp för detta projekt är kvinnor som bott kort tid i Sverige, har en kort skolbakgrund, pratar persiska, dari eller arabiska, och är på SFI-nivå när det gäller kunskaper i svenska. I projektet kombineras undervisning i svenska och praktik på en arbetsplats. Projektet har visat glädjande resultat då flera deltagare gått vidare till studier eller jobb.

Helhetslyftet

Projektet sätter tredjelandsmedborgare i fokus (personer som kommer från ett land utanför EU). Helhetslyftet erbjuder insatser för målgruppen som ska stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. Helhetslyftet syftar också till ökad samsyn, samordning och samverkan mellan aktörer med ansvar inom integrationsområdet.

Mölndal är en av flera deltagande kommuner och även andra typer av aktörer finns med. Projektet drivs av Västra Götalandsregionens folkhögskolor. Det startade formellt i början av 2023 och pågår till och med 2025. Cirka 45 personer förväntas delta i Mölndal.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad