Projekt inom integration

Integration är ett prioriterat område i Mölndals stad. Utgångs­punkten för arbetet med integration är vår integrationsstrategi. Ett antal projekt drivs på området och de kan du läsa om på den här sidan, ihop med kort information om respektive projekt och, i en del fall, hänvisningar till mer information.

Hon Kan!

Målgrupp för detta projekt är kvinnor som bott kort tid i Sverige, har en kort skolbakgrund, pratar persiska, dari eller arabiska, och är på SFI-nivå när det gäller kunskaper i svenska. I projektet kombineras undervisning i svenska och praktik på en arbetsplats. Projektet har visat glädjande resultat då flera deltagare gått vidare till studier eller jobb.

Tillsammansprojektet

Projektets mål är att underlätta för personer som flytt från Ukraina, och som bor i Mölndal, att komma in i samhället. Det handlar såväl om att stötta vuxna i målgruppen att få jobb, om språkträning, och om fritidsaktiviteter för alla åldrar.

Projektet är ett samarbete mellan flera förvaltningar: kultur- och fritidsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförmedlingen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår under 2023.

Helhetslyftet

Projektet sätter tredjelandsmedborgare i fokus. Tredjelandsmedborgare är personer som kommer från ett land utanför EU. Helhetslyftet erbjuder insatser för målgruppen som ska stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden, och öka känslan av delaktighet i samhället. Projektet syftar också till ökad samsyn, samordning och samverkan mellan aktörer med ansvar inom integrationsområdet.

Mölndal är en av flera deltagande kommuner. Även andra typer av aktörer finns med. Projektet drivs av Västra Götalandsregionens folkhögskolor och finansieras av EU-fonden AMIF, asyl-, migrations- och integrationsfonden. Det startade formellt i början av 2023 och pågår till och med 2025. Cirka 45 personer förväntas delta i Mölndal.

 

EU-flaggan och texten: "Medfinansieras av EU".

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad