Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Invandring och integration

Mölndals stad ska vara en kommun där alla får chansen. Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det innebär också att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter.

Vi vill att alla invandrare ska få kunskap om det svenska samhället och möjligheter att delta i samhällslivet. Det är viktigt att få förutsättningar att lära sig det svenska språket samt få stöd och hjälp till arbete och egen försörjning. Vi ser det som angeläget att ta till vara nyanländas kompetens. Invandring är en möjlighet att skapa tillväxt.

Informationsmaterial

I det här informationsmaterialet vill vi berätta om olika saker som är bra för dig som är ny i Sverige och Mölndal att känna till. För att du ska veta vart du kan vända dig när du vill lära dig svenska, söka arbete, få en plats i skolan till dina barn, om du blir sjuk, behöver kontakta olika svenska myndigheter eller bara vill veta vad som finns att göra i Mölndal på fritiden.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-09 11.15