Invandring och integration

Integration och inkludering handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det handlar om att känna tillhörighet i samhället men också om att olika grupper möts och har ett utbyte med varandra.

Att människor flyttar till Sverige och Mölndal beror på olika saker. Det finns olika slags invandring så som kärleksinvandring, arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. En fortsatt god utveckling i Mölndal är beroende av att vi kan ta tillvara på olika människors erfarenheter och kunskap.

Här kan du läsa mer om hur integration och mottagandet av nyanlända fungerar i Mölndals stad. Här finns information både till dig som är ny i Sverige och till dig som vill veta mer om hur mottagandet fungerar.

Mölndals stad arbetar aktivt med mot­tagande och integration. Arbetet sker såväl inom organi­sationen som i sam­verkan med andra parter.

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjning, samhällsorientering, svenskundervisning, skola, barnomsorg och annan kommunal service.

Informationsmaterial för dig som är ny i Sverige och Mölndal

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-25 10.12