Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund och att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar också om nyanlända invandrares möjligheter till jobb och att komma in
i samhället.


En person brukar anses som integrerad när hen har börjat studera eller fått ett arbete, samt har bostad ordnad. Inkludering har vi däremot uppnått först när man som nyanländ känner att man är del av, och bidrar till samhällsgemenskap och utveckling, vilket omfattar etablerade sociala kontakter, nätverk och en meningsfull fritid. Invandring är en tillgång för Mölndal om vi bara är beredda att ta vara på de möjligheter som mångfald innebär.

Informationsmaterial

I det här informationsmaterialet vill vi berätta om olika saker som är bra för dig som är ny i Sverige och Mölndal att känna till. För att du ska veta vart du kan vända dig när du vill lära dig svenska, söka arbete, få en plats i skolan till dina barn, om du blir sjuk, behöver kontakta olika svenska myndigheter eller bara vill veta vad som finns att göra i Mölndal på fritiden.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-14 08.33