Frågor och svar

Frågor och svar om ensamkommande barn

Varifrån kommer de asylsökande barnen?

Av de ensamkommande barnen kom de flesta under 2018 från Syrien, Marocko, Somalia, Eritrea och Afghanistan enligt Migrationsverket.

Vilka rättigheter har ensamkommande barn och unga?

För dig som har blivit anvisad till Mölndal ansvarar staden för att du får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. En god man träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör dina angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. En vårdnadshavare ska se till att du fram till 18-årsdagen får dina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. 

Vad gör Mölndals stad för ensamkommande barn och ungdomar?

När du som ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds du ett tillfälligt boende i den kommun där du först kommit i kontakt med en svensk myndighet. I det första steget vid ankomst tillgodoser den kommunen grundbehoven tak över huvudet, mat och kläder liksom att du registreras hos Migrationsverket.

För barn och ungdomar som ska bo i kommunen en längre tid, alltså du som har blivit anvisad till Mölndal, ansvarar staden för att du får boende, skolgång och en god man alternativt en särskild förordnad vårdnadshavare. Tillsammans med dig och den gode mannen utformas en framtidsplan för utveckling och inkludering i samhället. Planen följs upp regelbundet.

Själva asylfrågan, om du ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Vad är ett HVB-boende?

HVB står för Hem för vård eller boende och är en verksamhet som är inriktad på omvårdnad och stöd och är bemannat dygnet runt. HVB är ett boende för ensamkommande barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj av olika anledningar. Vissa boenden är tillfälliga i väntan på att mer lämpliga boenden inrättas. I andra boenden är det tänkt att barnen ska bo permanent.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-29 07.40