Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Etablering av nyanlända

Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att på bästa sätt ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Under 2018 kommer Mölndals stad att emot 167 nyanlända Mölndalsbor. Dessutom bosätter sig flera i Mölndal på egen hand.

Flera myndigheter har ett gemensamt ansvar för de nyanlända och ensamkommande som kommer till Mölndal. Så här fungerar mottagandet av nya Mölndalsbor i praktiken.

Uppehållstillstånd – Migrationsverket

När en person kommer till Sverige och söker asyl vänder sig denna till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds och beslut om uppehållstillstånd meddelas, ansvarar Migrationsverket för asylsökandes boende. När en person fått uppehållstillstånd sker ett så kallad utskrivningssamtal på asylboendet. Personen har då möjlighet att tacka ja till att bli anvisad till en kommun  eller att tacka nej till det och då ordna eget boende. Endast de som tackar ja ingår i de kommuntal för nyanlända som fördelas varje år. Tiden mellan anvisning och bosättning i kommun får vanligtvis vara max 2 månader.

Etableringsplan – Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället. Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Etableringsinsatserna syftar till att snabba på individens väg till arbete eller studier. Etableringsplanen beskriver vilka åtgärder eller insatser som erbjuds. Aktiviteterna som exempelvis praktik pågår hela dagarna och planen gäller vanligtvis i upp till två år. Om man följer sin plan får man under tiden så kallad etableringsersättning. Målet är att personen ska komma in på den svenska arbetsmarknaden och kunna försörja själv genom arbete eller studier.

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning Arbetsförmedlingen beslutar om. Försäkringskassan fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Bostad, språk och skolgång – Kommunen

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända efter anvisning för bosättning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.
I Mölndals stads ansvar ingår att erbjuda nyanlända boende, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering (via Göteborgs stad), barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Kommunen kan också hjälpa till ekonomiskt om nya mölndalsbor inte har rätt till etableringsersättning.

I Mölndal söker nyanlända barn och ungdomar skola och barnomsorg enligt samma principer som för andra medborgare. Nyanlända familjer med barn kan också få hjälp att välja förskola och skola via Modersmålsenheten i kommunen. Ensamkommande barn och ungdomar får hjälp med detta av sin Gode man

Mölndals stad hjälper också till med studievägledning inför val av gymnasie- eller vuxenutbildning. På gymnasiet finns det möjlighet att välja introduktionsprogram så som Språkintroduktion (Sprint) och Yrkesintroduktion (Yrk).

Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som Allmänna kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, Yrkesutbildningar, Yrkeshögskoleutbildning och Svenska för invandrare (SFI). SFI ger grundläggande kunskaper i svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer.

Föreningsliv och engagemang

För både barn, ungdomar och vuxna finns en omfattande förenings- kultur- och fritidsverksamhet. Under fliken uppleva och göra har vi samlat det mesta som rör dessa områden. Många mölndalsbor anmäler också sitt intresse att hjälpa till med språkträning och läxhjälp, att vara språkvän/flyktingguide och delta i andra aktiviteter.

Relaterad information

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-22 15.21