Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Frågor och svar om att hyra ut till nyanlända

Här svarar vi på de vanligast förekommande frågorna kring uthyrning av bostäder till nyanlända.

Vad menas med nyanlända?

När en person beviljas uppehållstillstånd och skrivs in i en kommun kallas denne för nyanländ. En nyanländ har alltså genomgått asylprocessen och fått godkänt att vistas i Sverige.

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

I vårt webbformulär kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om bostaden.

Finns det en kontaktperson på kommunen som jag kan höra av mig till?

Det går bra att kontakta stadens bostadssamordnare via e-post bostadssamordnare@molndal.se

Hur förmedlas bostäderna?

Mölndals stad sammanställer tillgängliga bostäder, undersöker boendets standard och förbereder ett hyresavtal. Boendet matchas med en lämplig hyrestagare. Därefter lämnas ett erbjudande till de personer eller familjer som har behov av denna typ av bostad. Den som hyr ut beslutar vem bostaden ska hyras ut till enligt samma principer som för all typ av bostadsuthyrning.

Är det kommunen eller den nyanlände som är hyrestagare?

Det är den nyanlände. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand. Etableringsbidraget som den nyanlände får från arbetsförmedlingen ska täcka hyreskostnaden.

Kan jag som hyresvärd sätta en begränsad hyrestid?

Ja. Det som avtalas i hyreskontraktet gäller. Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Läs gärna mer på Hyresnämndens sida Upplåtelser enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, den nyanlände hyresgästen ska behandlas som andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig. Maxtak hyreskostnad / antal personer:

  • 1-2 vuxna 5500 kronor
  • 1-2 vuxna och 1 barn 6700 kronor
  • 1-2 vuxna och 2 barn 8225 kronor
  • 1-2 vuxna och 3 barn 10175 kronor
  • 1-2 vuxna och 4 barn 11700 kronor
  • 1-2 vuxna och 5 barn 13225 kronor
  • 1-2 vuxna och 6 barn 14750 kronor
  • 1-2 vuxna och 7 barn 16275 kronor
  • 1-2 vuxna och 8 barn 17800 kronor
  • 1-2 vuxna och 9 barn 19325 kronor

Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända?

Det kan behövas mer och tydligare information och introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

De nyanlända får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning. Kommunen kan inte ge några garantier för att hyran kommer att betalas. De nyanlända kommer dock att ha kontakt med stödpersoner från kommunen som kan hjälpa till om det uppstår oklarheter kring hur man betalar in hyran, eller hur man kan ta hjälp om man inte klarar av att betala sin hyra.

Finns det möjlighet att veta hur länge varje nyanländ kommer stanna?

Många stannar länge i sina bostäder. Men det beror på utbudet av bostäder, och individens egen vilja. Oftast beror flytt på förändrad arbetssituation eller arbetsbyte

Hur kan jag säga upp avtalet om jag vill det sen?

Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

Nej. Det är samma regler som vid all uthyrning av bostäder. Men de nyanlända kommer att ha tillgång till stödpersoner från kommunen som initialt hjälper dem tillrätta i Mölndal.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-16.30
fredag 8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-03 10.01