Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Tillfälliga boenden 

Här berättar vi mer om de tillfälliga bostäder som Mölndals stad tagit fram för att lösa bostadssituationen för de nyanlända som kommunen enligt lag har ansvar att ordna boende för.

Modullägenheter i Eklanda 

Eklanda - Blockflöjten 3
I Eklanda har Mölndals stad byggt tio tillfälliga bostäder i form av paviljonger där upp till 30 personer kan bo. Inflyttning påbörjades under december 2016.

Modullägenheter i Forsåker

Forsåker - 1:101

På Forsåkerområdet har Mölndals stad byggt paviljonger med cirka 30-35 lägenheter, där upp till 100 personer kan bo. Inflyttning i paviljongerna påbörjades i mitten av april 2017.

Villavagnar vid Åby camping

Bygglov för villavagnar har godkänts av byggnadsnämnden och staden har ställt upp 24 villavagnar vid Åby camping. Inflyttning i dessa påbörjades under februari månad 2017.  

Modullägenheter i Lackarebäck

Rödklövern 1 

Mölndals stad har ingått en avtalsförklaring med Wallenstam AB. Avsiktsförklaringen omfattar bland annat markanvisning och ett tillfälligt bygglov på 10 år för fastigheten Rödklövern 1 belägen vid Ericssontomten i området Södra porten öster om E20.

Efter godkänt bygglov kommer Wallenstam att uppföra modullägenheter. Förberedande markarbeten har påbörjats. Avtalet innebär att staden tecknar hyreskontrakt med Wallenstam för två år framåt, med rätt att förlänga ett år i taget. 30 av lägenheterna kommer att hyras ut av Wallenstam och 60 lägenheter förmedlas till nyanlända. 

Här kan du läsa de vanligast förekommande frågorna och svaren om mottagandet av nyanlända.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-16.30
fredag 8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-03 10.00