Flyktingmottagande i Mölndal

Precis som många andra kommuner i Sverige tar Mölndal varje år emot ett antal flyktingar som anvisas hit av Migrationsverket.

De flyktingar som anvisas till Mölndal har redan uppehållstillstånd i Sverige. Under 2021 kommer Mölndals stad att emot 85 nyanlända Mölndalsbor.

På Migrationsverkets webbplats hittar du uppdaterad statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner.

Kommunens ansvar

Alla Sveriges kommuner har enligt bosättningslagen ett gemensamt ansvar för att på bästa sätt ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

I Mölndals stads ansvar ingår att erbjuda nyanlända boende, barnomsorg, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering (via Göteborgs stad), skola och vuxenutbildning. Kommunen kan också hjälpa till ekonomiskt om nya Mölndalsbor inte har rätt till etableringsersättning.

Andra ansvariga myndigheter

Det är inte bara kommunen som har ansvar för våra nya kommuninvånare. Migrationsverket, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har också ansvar för de nyanlända.

  • Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. De erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting när en person har fått tillstånd att stanna i Sverige. De anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn och unga samt anvisar nyanlända till kommuner för bosättning.

  • Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska stödja kommunerna och medverka till att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända flyktingar. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om.

  • Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället. Tillsammans med den nyanlända tar Arbetsförmedlingen fram en så kallad etableringsplan som gäller under två år. I den ingår att delta i olika insatser, som studier i svenska, samhällsorientering eller praktik, vilket ska leda till arbete. Arbetsförmedlingens ansvar innefattar även samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

  • Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsbidrag, barnbidrag etcetera till den som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Bostäder för nyanlända

Mölndal växer och vi blir fler som bor och verkar i Mölndal. En del av våra nya invånare är nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Mölndals stad erbjuder stöd och en första bostad för att de snabbt ska komma in i samhället.

De bostäder som kommuner erbjuder är genomgångsbostäder som nyanlända får hyra i som längst fyra år. Som stöd på vägen till ett eget boende erbjuds nyanlända bland annat bosökarstöd.

Bosättningslagen från den 1 mars 2016 innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att ta emot nyanlända. Syftet med lagen är att nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Bosättningslagen

Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning (bosättningslagen) - Regeringen.se

Kontakt

Öppettider
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad