Så går asylprocessen till

Så här går asylprocessen till.

Ansökan om asyl i Sverige

En person kommer till Sverige och lämnar in sin ansökan om asyl till Migrationsverket. I samband med registreringen hålls ett samtal, personen fotograferas och lämnar sina fingeravtryck. Här bedömer Migrationsverket om den sökande behöver stöd av ett offentligt biträde.

Asylutredning

Den sökande, eventuellt med stöd av ett offentligt biträde, berättar varför hen söker skydd i Sverige. Den sökande får bland annat svara på frågor om sin identitet, resväg och sina asylskäl.

Beslut

Om beslutet blir ja bosätter sig personen i Sverige. Om beslutet blir nej för att skälen inte räcker för att få skydd i Sverige återvänder den sökande hem eller överklagar beslutet. Första instansen för överklagande är någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna) och andra instansen är kammarrätten (Migrationsöverdomstolen). Ibland kan det även beslutas om en fortsatt asylutredning då vissa ärenden behöver kompletteras eller utredas vidare.

Hemresa

När ett avvisnings- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft påbörjar Migrationsverket ett verkställighetsarbete. Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande. Om en person inte medverkar till ett återvändande kan ärendet överlämnas till polisen.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-03 14.25