Bostäder för nyanlända

Mölndal växer och vi blir fler som bor och verkar i Mölndal. En del av våra nya invånare är nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Mölndals stad erbjuder stöd och en första bostad för att de snabbt ska komma in i samhället.

De bostäder som kommuner erbjuder är genomgångsbostäder som nyanlända får hyra i som längst fyra år. Som stöd på vägen till ett eget boende erbjuds nyanlända bland annat bosökarstöd.

Bosättningslagen från den 1 mars 2016 innebär ett gemensamt ansvar för alla kommuner att ta emot nyanlända. Syftet med lagen är att nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Relaterad information

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-08 14.25