För dig som vill hjälpa ensamkommande

För dig som känner att du vill hjälpa våra nya unga kommuninvånare finns det flera sätt att göra det på.

God man

Ett ensamkommande barn som inte har uppehållstillstånd ska ha en god man som företrädare. Som god man träder du in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga.

Du fungerar också som stöd vid kontakter med föräldrar eller andra släktingar och stödjer barnet i att leta efter anhöriga. Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn har fått uppehållstillstånd ska det ha en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare. Den har ansvar för att barnet får det det behöver fram till 18-årsdagen. Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess förmyndare.

Kontaktperson

Som kontaktperson kan du vara en förebild och bidra till en positiv förändring för barnet eller ungdomen. Vissa barn kan behöva stöttning i skolan och andra behöver aktiveras på fritiden. Som kontaktperson träffar du ett ensamkommande barn en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och ge en kontakt till en vuxen som lyssnar. Som kontaktperson träffar du barnet en eller ett par gånger i veckan. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad.

Fadder

Som fadder har du inget ansvar för juridiska eller ekonomiska processer, utan är helt enkelt en social kontakt som erbjuder ungdomen omsorg, nya kontaktytor och erfarenheter av ett hem. För att lära känna varandra tror vi att man behöver träffas minst en gång i månaden. Det är Göteborgs räddningsmission som håller i fadderverksamheten tillsammans med Mölndals stad.

Volontär

Vill du göra en viktig insats som volontär? Fyll i en intresseanmälan att bli volontär så kontaktar vi dig. Det finns många olika uppdrag. Du kan också engagera dig för flyktingar hos Svenska kyrkan i Mölndal eller hitta andra volontäruppdrag via Volontärbyrån.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad