Frågor och svar – så arbetar Mölndals stad

Så arbetar Mölndals stad med flyktingmottagande.

Vad är kommunens ansvar för nyanlända när det gäller boende?

Av de som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket och alltså har rätt att stanna i Sverige ordnar många själva en egen bostad, ofta som inneboende hos någon släkting eller bekant. Men de som inte kan det blir i stället anvisade till en kommun som de ska flytta till. Kommunen har skyldighet att ordna en bostad som den nyanlända kan hyra. Efter de fyra första åren i Mölndal har nyanlända samma ansvar som alla andra att själv hitta någonstans att bo.

Varför tar staden fram tillfälliga bostadslösningar för nyanlända?

Kommunen är enligt bosättningslagen skyldig att ordna bostäder till nyanlända. Det finns tyvärr inte tillräckligt många lediga lägenheter för att alla ska kunna få en bostad. Bostadsbristen är en växande utmaning för Mölndal liksom för många andra kommuner i Sverige. Det tar tid att ta fram permanenta boendelösningar. I väntan på dem ordnar vi tillfälliga bostadslösningar.

Vad innebär tillfälliga bostäder?

Tillfälliga bostäder handlar om till exempel modullägenheter och villavagnar. Den här typen av bostäder behöver tidsbegränsat bygglov. Tidsbegränsat bygglov kan ges för högst tio år och förlängas med max fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga 15 år. När tiden har löpt ut ska bostäderna flyttas bort. Tidsbegränsade bygglov kräver inte detaljplan för bebyggelse.

Hur gör jag om jag vill överklaga ett bygglov?

Det är sakägare, oftast de närmaste grannarna, som har rätt att överklaga ett bygglov. Sakägare kontaktas per brev av kommunen.

Hur lämpade är de här platserna, med tanke på integrationen?

Integration handlar inte om var man sätter husen i första hand, utan om vad man gör på plats. Där behöver vi mycket kontakt med människor runt omkring som kan hjälpa till att introducera nyanlända Mölndalsbor i områdena.

Hur fungerar det om jag vill hyra ut en bostad till nyanlända?

Du kan hyra ut en bostad till Mölndals stad som i sin tur hyr ut den till nyanlända som fått uppehållstillstånd och flyttat till staden. Det kan vara en lägenhet, ett fritidshus, ett hus eller en del av ett hus. Bostaden ska uppfylla svenska standardkrav och ha tillgång till kök, tvätt, toalett och dusch. Kortaste inhyrningstid är ett år. Processen är enkel och trygg. Mölndals stad är den formella hyresgästen. Vi garanterar att hyran betalas i tid liksom att bostaden sköts och hanteras enligt avtal.

Hur många nyanlända ska Mölndals stad ta emot?

Prognosen för hur många som kommer till Mölndal under 2021 är 85 nyanlända.

Vem har bestämt att Mölndals stad ska ta emot nyanlända?

Sedan den 1 mars 2016 finns en lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända som anvisas för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det är Migrationsverket som ansvarar för anvisningen av nyanlända.

Vilka är det som kommer och varför kommer de till Mölndal?

Nyanlända är personer med uppehållstillstånd i Sverige. Flertalet har redan bott i Sverige i ett till två år. Det rör sig om barn och vuxna i olika åldrar samt både familjer och ensamhushåll. Flera av våra nya kommuninvånare kommer från Syrien, men också från länder som Afghanistan, Irak och Somalia. De största språkgrupperna utgörs av arabiska, dari/persiska och tigrinja. De kommer till Mölndal eftersom Migrationsverket har anvisat dem hit och för att alla kommuner i Sverige, enligt bosättningslagen, ska dela på ansvaret för nyanlända.

Hur integreras nyanlända Mölndalsbor?

Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare (SFI), de går en obligatorisk kurs i samhällsorientering samt får arbetsförberedande aktiviteter. Arbetsförmedlingen leder etableringen i samverkan med kommunen. Genom aktiviteter som språkvän, språkcaféer och samverkan med civilsamhället arbetar Mölndals stad för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället.

Vad ska de nyanlända som kommer göra i Mölndal?

De ska bo och leva här med allt vad det innebär. En del kommer att studera och gå i skolan, andra kommer att söka arbete och arbeta. Mölndals stad och Arbetsförmedlingen har ansvar för att hjälpa dem att komma in i vårt samhälle på bästa möjliga sätt.

Jag vill hjälpa till som privatperson. Hur gör jag?

  • Som språkvän kan du som Mölndalsbo göra skillnad för en person som håller på att finna sig tillrätta i Sverige. I utbyte får du inblick i en annan kultur - och kanske även en vän för livet.
  • Besök ett språkcafé. Hit kommer svenskar och nyanlända för att prata svenska, fika och umgås. Alla är välkomna!
  • Erbjud arbete eller praktikplats.
  • Double cup. Integration över en förutsättningslös fika mellan personer från företag/organisationer och nyanlända i etableringsfasen eller asylsökande.
  • Representanten från företaget/organisationen blir en slags mentor för en timme.
  • Hyr ut en bostad. Kommunen är mycket tacksam för hjälp med uthyrning av bostäder. Det kan vara alltifrån villor och lägenheter till så kallade Attefallshus eller rum för inneboende.
  • Fadder till ensamkommande barn eller ungdom. Som fadder har du inget ansvar för juridiska eller ekonomiska processer, utan är helt enkelt en social kontakt som erbjuder ungdomen omsorg, nya kontaktytor och erfarenheter av ett hem.
  • Engagera dig som volontär.
  • Skänk saker och kläder till exempelvis Svenska kyrkan i Mölndal, Röda korset i Mölndal eller Göteborgs räddningsmission. De tar emot kläder, prylar och varor som sedan säljs till förmån för flyktinghjälp.

Vilket ansvar har kommunen respektive Migrationsverket?

I Mölndals stads ansvar ingår att erbjuda nyanlända boende, barnomsorg, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering (via Göteborgs stad), skola och vuxenutbildning. Migrationsverket ansvarar för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. De erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. De betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting när en person har fått tillstånd att stanna i Sverige. De anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn och unga samt anvisar nyanlända till kommuner för bosättning.

Hur mycket ersättning får de asylsökande?

Saknar den asylsökande inkomst eller andra tillgångar kan personen ansöka om dagersättning, boendeersättning eller särskilt bidrag från Migrationsverket. Ersättningen personen får sätts in på ett bankkort från ICA-banken. Den asylsökande kan betala med kortet och ta ut pengar från bankomater.
Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.
Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad