Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Välkommen till Mölndal. Så här tar vi emot nya Mölndalsbor

Så här tar vi emot nya Mölndalsbor. Välkommen till Mölndal

Du kom till Sverige för en tid sedan och sökte asyl. Nu har du fått uppehållstillstånd och flyttat till vår kommun. Vi i Mölndals stad arbetar tillsammans med andra organisationer för att du snabbt ska komma in i samhället. Vi önskar dig välkommen, hoppas att du ska trivas och träffa många nya vänner.

Någonstans att bo

Det finns en lag som säger att Mölndals stad ska ordna boende till dig som är nyanländ. För att det ska gälla behöver du tacka ja till den bostad som kommunen erbjuder dig. Då kan du också få hjälp av en boendesamordnare. Den personen ser till att allt fungerar i din nya bostad.

Vi hjälper dig tillrätta

Du som har fått boende av kommunen kan under din första tid i Mölndal få stöd av en introduktionsstödjare. Den personen hjälper dig i kontakten med olika myndigheter. Till exempel när du ska folkbokföra dig eller skriva in ditt barn i skolan. Introduktionsstödjaren kan också hjälpa dig att söka bostad.

Platser där du kan träna svenska

Att lära sig det svenska språket är en bra väg in i samhället. I Mölndal finns det flera platser där du kan träna svenska, trä­ffa nya vänner eller få läxhjälp. Du kan till exempel besöka språkcaféet på Café Möllan som har öppet torsdagar kl. 17.00–19.00.

Ska­ffa en språkvän

Om du vill trä­ffa nya vänner och träna svenska kan du också få en språkvän. En språkvän är en person som bor i Mölndal, behärskar svenska språket och vill trä­ffa människor från andra kulturer.

Arbete eller utbildning?

Arbetsförmedlingen ansvarar för att du snabbt ska få ett arbete eller börja studera. Du och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans fram en plan för hur det ska gå till. Den som aktivt deltar i sin etableringsplan får något som kallas för etableringsersättning. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Om du inte har någon inkomst

Du som inte har någon inkomst får träff­a en av Mölndals stads socialsekreterare. Socialsekreteraren undersöker om du har rätt att få försörjningsstöd. I försörjningsstödet, som är en tillfällig ekonomisk hjälp, ingår pengar till bland annat mat, kläder och hälsa.

Andra bidrag du kan söka

Om du har barn som bor hemma så kan du få etableringstillägg. Barnen måste vara under 20 år. Som mest går det att få etableringstillägg för tre barn. Om du bor själv i egen bostad och är folkbokförd där kan du också få bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut bidragen.

Hur fungerar det i Sverige?

Du kan lära dig mer om Sverige via en utbildning som heter Samhällsorientering. Samhällsorienteringen ger dig viktig information om hur det svenska samhället fungerar.

Du får bland annat lära dig om hur den svenska sjukvården, skolan och olika myndigheter fungerar. Utbildningen ges på ditt eget språk.

Kurs om boende och fritid

Introduktions- och boskola är en kurs för dig som är nyinflyttad i Mölndal. På kursen får du bland annat lära dig om regler som har att göra med ditt boende, lokal samhällsinformation och vad som finns att göra i Mölndal på fritiden.

Servicecenter

I Mölndal finns ett servicecenter. Där hjälper personalen dig med att förstå och fylla i blanketter, läsa posten eller kontakta myndigheter och föreningar. De kan också berätta om vad som händer i Mölndal.

Förskola för barn under 7 år

När ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Du väljer själv om du vill att ditt barn ska gå i förskola, men du måste ansöka om plats. När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Det finns också något som

kallas för öppna förskolor. Där kan du träff­a andra vuxna och barn. Du behöver inte anmäla dig och det är gratis att delta.

Har du barn mellan 7 och 16 år?

Det finns en lag i Sverige som säger att alla barn mellan 7 och 16 år ska gå i grundskolan. Har du ett barn i den åldern ska du boka in en tid hos Språkcentrum, modersmål i Mölndal. När du träff­ar Språkcentrum får du information om det svenska skolsystemet. En första kartläggning av ditt barns kunskaper görs också, för att det ska komma till rätt skola.

Utbildning för ungdomar

För dig som är mellan 16 och 19 år finns en utbildning som heter Språkintroduktion. Utbildningen fokuserar på det svenska språket för att du som nyanländ ska kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Kontakta en av Mölndals stads studie- och yrkesvägledare för att få mer information om Språkintroduktionsprogrammet.

Utbildning för vuxna

Är du vuxen och vill utbilda dig? Då vill vi tipsa om de här utbildningarna:

Kontakta en av Mölndals studie- och yrkesvägledare för att veta mer.

Familjecentral

Familjecentralen är öppen för alla som ska bli föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Här finns både öppen förskola, socialtjänst, barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Det gör det lättare att snabbt få hjälp när du har frågor om ditt barn, dig själv eller din familj. I Mölndal finns det en familjecentral i Lindome och Åby centrum. Adress och öppettider hittar du på respektive familjecentrals sida på molndal.se.

Lycka till med livet i Mölndal