Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Servicenter

Servicecenter finns till för personer som bor i Mölndal och som har behov av att kunna ställa frågor och få information på andra språk än svenska. Det kan bland annat handla om hjälp med att förstå information från myndigheter eller med att fylla i ansökningar till kommunen.

På Servicecenter kan du få stöd med muntlig kommunikation på andra språk än svenska, bland annat arabiska. Alla som jobbar på Servicecenter kan både svenska och minst ett annat språk.

På grund av den rådande situationen med coronaviruset har Servicecenter gått över till till att i första hand finnas tillgängliga per telefon. I vanliga fall ligger Servicecenter på Södra Ågatan 4A (i social- och arbetsmarknadsförvaltningens reception).

Länk till information om coronaviruset på olika språk hos krisinformation.se

Det här kan Servicecenter hjälpa till med:

  • Förstå och fylla i blanketter.
  • Läsa posten.
  • Översätta och förklara information.
  • Kontakta myndigheter och föreningar.
  • Övrig samhällsinformation.
  • Tips om vad som händer i Mölndal.

Vilka språk finns på Servicecenter?

Just nu kan Servicecenter erbjuda service och muntlig kommunikation på:

  • arabiska
  • dari
  • ryska
  • engelska

Somaliska kan förhoppningsvis erbjudas fr o m början av april.

Telefontider och telefonnummer

Måndag 10.00-11.45 och 13.30-16.15
Onsdag 09.00-11.30 och 13.00-15.00
Fredag 09.00-11.45

Telefonnummer:
031-315 11 49 (arabiska, engelska)
031-315 11 39 (arabiska, engelska)
031-315 11 04 (arabiska, engelska)
070-467 78 43 (arabiska, ryska)
070-217 75 61 (dari)

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-27 14.27