Studier

Alla barn har rätt till skolgång, det gäller både de som har fått uppehållstillstånd, de som är asylsökande och barn som håller sig gömda.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år och pågår till dess att barnet är 16 år. Med skolplikt menas att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan.

Har du barn mellan 6 och 16 år ska du boka in en tid hos Språkcentrum, modersmål i Mölndal. När du träffar Språkcentrum får du information om det svenska skolsystemet. En första kartläggning av ditt barns kunskaper görs också, för att det ska komma till rätt skola.

Hjälp att välja skola

I Mölndal söker nyanlända barn och ungdomar skola och barnomsorg enligt samma principer som andra medborgare. Nyanlända familjer med barn kan också få hjälp att välja förskola och skola via modersmålsenheten i kommunen.

För dig som är mellan 16 och 19 år finns en utbildning som heter Språkintroduktion (Sprint). Utbildningen fokuserar på det svenska språket för att du som nyanländ ska kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Kontakta en av Mölndals stads studie- och yrkesvägledare för att få mer information om Språkintroduktionsprogrammet.

Utbildning med språkstöd

Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som allmänna kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Mölndals stad anordnar även yrkesutbildningar med språkstöd, inom bland annat vård och omsorg. På så sätt får du ett yrke samtidigt som du utvecklar dina språkkunskaper. Läs mer på Campus Mölndals webbplats.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-03 10.44