Samtal är effektiv hjälp vid alkoholproblem

Alkoholhaltiga drycker är för många ett självklart inslag i tillvaron, särskild vid festligheter och ibland också i vardagen. Men alkohol kan också orsaka problem. Rådgivningsbyrån är en verksamhet inom Mölndals stad som det är enkelt att komma i kontakt med och få stöd av. Även oroliga anhöriga är välkomna att ta kontakt. Åsa, som jobbar på Rådgivningsbyrån, berättar mer i den här intervjun.

Rådgivningsbyrån vänder sig till alla Mölndalsbor som är 18 år eller äldre och som har frågor och funderingar kring sin egen eller en närståendes alkoholkonsumtion. Det kan också gälla andra droger. Enkelheten är viktig – det är lätt att söka hjälp hos Rådgivningsbyrån.

Alkoholproblem är vanligt och många i målgruppen är väl etablerade i samhället när det gäller till exempel jobb, bostad och familj. De individuella situationerna ser givetvis olika ut och kan skilja sig mycket åt. Men en sak är gemensam för många, nämligen att det är svårt att prata om bekymmer med alkohol.

Hållbar förändring

Forskning visar att insatser med samtalet som verktyg kan leda till hållbar förändring:

– Det finns goda förutsättningar att komma tillrätta med det som du själv, och kanske även personer i din omgivning, upplever som en problematisk konsumtion av alkohol. De flesta kan med hjälp av samtalsstöd få till en förändring och ett nytt förhållningssätt till alkohol – ett förhållningssätt som fungerar.

Det säger Åsa Johansson som jobbar som kurator på Rådgivningsbyrån.

Hur pass stora ska alkoholproblemen vara för att det ska vara relevant att kontakta Rådgivningsbyrån?

– Det är helt upp till dig själv. Om du själv är bekymrad och har funderat över din alkoholkonsumtion; om det blir problem på något sätt, i vardagen eller på jobbet; om någon annan har påpekat för dig att ”det här med alkoholen …” – då kan det vara en bra idé att kontakta oss, säger Åsa.

– Eller så har du kanske försökt ändra dina vanor men inte lyckats. Det kan till exempel handla om att du tänkte ta två-tre öl på en after work men kommer hem sent på natten, jätteberusad. Du har inte kontroll, du tänker ”två-tre öl” men gång på gång misslyckas du med det. Du känner helt enkelt att det är på väg åt fel håll.

Inga pekpinnar

Många av dem som Åsa möter i sitt arbete har aldrig tidigare pratat med en utomstående om sin alkoholkonsumtion. I början kan det kännas ovant, men de flesta blir snabbt bekväma.

– Vi kommer inte med pekpinnar, utan vi pratar på ett utforskande sätt om vad det innebär för dig att dricka alkohol på det sätt som du gör idag. Det handlar om att synliggöra den egna oron och bygga vidare på den för att stärka motivationen till förändring.

Möjligheten till förändring genom samtalsstöd gäller både om det är helnykterhet som är aktuellt för dig eller om det handlar om att dra ned på konsumtionen till en nivå som ligger under det som definieras som riskbruk.

Mejla eller ring

Du kan kontakta Rådgivningsbyrån via mejl eller telefon och du behöver inte i förväg veta exakt vad kontakten ska leda till – du kan till exempel höra av dig enbart för att få mer information eller svar på en viss fråga.

Vad vill du säga till den som funderar på att höra av sig till er, men tvekar?

– Våga höra av dig! Det är jättebra att ta sin oro på allvar. Du behöver inte tveka – vi möter jättemånga som befinner sig i en liknande situation. Problem med alkohol är vanligt och det finns gott stöd och hopp om förändring.

Och vad är ditt råd till den som är orolig anhörig?

– Det är svårt att ge ett generellt råd eftersom de individuella situationerna kan se så olika ut. Det är bra om det går att prata direkt med den du är bekymrad för. Men det är inte alltid möjligt. Som anhörig är du alltid välkommen att kontakta oss på Rådgivningsbyrån, så kan vi resonera tillsammans utifrån just er situation.

Kontakt

Rådgivningsbyrån
Katrinebergsgatan 1
431 61 Mölndal
031-315 11 61
radgivningsbyran@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad