Psykisk ohälsa

Känslor av nedstämdhet, oro, sömnsvårighet och stress kan vara tecken på psykisk ohälsa. Här har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd.

Om du eller någon i närhet befinner dig i ett läge av akut psykisk ohälsa ring 112. Du kan också direkt vända dig till psykiatrisk akutmottagning Östra, Göteborg. Lämna aldrig en suicidnära person ensam utan hjälp.

Om situationen inte är akut kan du söka hjälp via din vårdcentral. Är du osäker på vart du ska vända dig ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller sök på 1177 Vårdguiden. För dig som är 17 år och yngre kan du få hjälp av En väg in för att hitta rätt bland vården. 

Västra Götalandsregionen ansvarar för de medicinska och rehabiliterande insatserna för personer med psykisk ohälsa.

Stöd från kommunen

Du som behöver stöd i vardagen och har en psykiatrisk funktionsnedsättning kan få socialpsykiatriskt stöd.

Om du är ung och lider av ångest, oro, psykisk ohälsa kan du få stöd från bland annat elevhälsan.

Samtalsstöd

BRIS, barnens hjälptelefon
116 111, telefontid alla dagar 14-21, onsdagar 17-21

Mind, självmordslinjen
90101, telefontid alla dagar 06-24, Chatt

Ring till eller chatta med Självmordslinjen om du har tankar på att ta ditt liv. Självmordlinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Mind, föräldralinjen
020-85 20 00, telefontid vardagar 10-15 och torsdagar 19-21.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet och drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Mind, äldrelinjen
020-22 22 33, vardagar 8–19 och helger 10–16.

Äldrelinjen vänder sig i första hand till dig som är 60 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa dit om du behöver tala med någon som förstår dina problem. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Äldrelinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad