Psykisk ohälsa

Känslor av nedstämdhet, oro, sömnsvårighet och stress kan vara tecken på psykisk ohälsa. Västra Götalandsregionen ansvarar för de medicinska och rehabiliterande insatserna för personer med psykisk ohälsa.

Kontakta din vårdcentral eller sjukhus om du behöver hjälp eller mer information. Är du osäker på vart du ska vända dig ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller sök på 1177 Vårdguiden.

Mölndals stad ansvarar för annat stöd i det dagliga livet till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Äldretelefonen, för dig som är äldre och mår psykiskt dåligt

Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa dit om du behöver tala med någon som förstår dina problem. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Äldretelefonen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad