Psykisk ohälsa

Känslor av nedstämdhet, oro, sömnsvårighet och stress kan vara tecken på psykisk ohälsa. Det finns flera verksamheter där du kan få hjälp och stöd.

Lämna aldrig en suicidnära person ensam utan hjälp!

Stöd från andra myndigheter och organisationer

För barn och unga

Är du 17 år eller yngre och mår psykiskt dåligt, eller är vårdnadshavare eller närstående kan du kontakta ”En väg in”. ”En väg in” är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Mer information finns på 1177.se: En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland - 1177, eller via telefonnummer 010-435 86 50

Du kan också kontakta ungdomsmottagningen för stöd.

Om du mår mycket dåligt kan du kontakta BUP- Akuten. Hit kan du som är yngre än 18 år vända dig om du har behov av akuta psykiatriska insatser på kvällar, nätter och helger.

Om situationen inte är akut kan du, oavsett ålder, söka hjälp via din vårdcentral. Om du är osäker på vart du ska vända dig, ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller sök på 1177 Vårdguiden.

För vuxna

Är du 18 år och äldre kan du också direkt vända dig till psykiatrisk akutmottagning Östra, Göteborg.

Om du eller någon i närhet befinner dig i ett läge av akut psykisk ohälsa ring 112.

Västra Götalandsregionen ansvarar för de medicinska och rehabiliterande insatserna för personer med psykisk ohälsa.

Stöd från kommunen

Du som behöver stöd i vardagen och har en psykiatrisk funktionsnedsättning kan få socialpsykiatriskt stöd.

Om du är ung och lider av ångest, oro, psykisk ohälsa kan du få stöd från bland annat elevhälsan.

Hälsolotsen hjälper dig som har lättare psykiska eller fysiska besvär att hitta sociala sammanhang, nya fritidsaktiviteter eller komma igång med träning som passar dig.

Hälsosamtal 80+ är en möjlighet för dig som har fyllt 80 och känner att du behöver lite extra stöd. Kommunens hälsovägledare erbjuder samtal där du kan ta upp frågor som rör både din psykiska och fysiska hälsa samt få vägledning till rätt instans.

Mobila fältteamets verksamhet har pausats under resten av 2023. Om du behöver råd och stöd kring psykisk ohälsa, ring 1177.

Samtalsstöd och kunskap

På webbsidan Att bevara och stärka psykiskt välbefinnande VGR (1177) finns förslag på vad man som enskild individ kan göra för att bevara och stärka sitt psykiska välbefinnande och varför detta är så viktigt.

Det finns ett antal länkar som ger tips och råd, konkreta verktyg och även länkar till nationella webbplatser med information om psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa.

BRIS, barnens hjälptelefon
116 111, telefontid alla dagar 14-21, onsdagar 17-21

Mind, självmordslinjen
90101, telefontid alla dagar 06-24, Chatt

Ring till eller chatta med Självmordslinjen om du har tankar på att ta ditt liv. Självmordlinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Mind, föräldralinjen
020-85 20 00, telefontid vardagar 10-15 och torsdagar 19-21.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet och drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Mind, äldrelinjen
020-22 22 33, vardagar 8–19 och helger 10–16.

Äldrelinjen vänder sig i första hand till dig som är 60 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa dit om du behöver tala med någon som förstår dina problem. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Äldrelinjen drivs av föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (SPES)
Har du någon i din närhet som tagit sitt liv? SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd webbplats.

SHEDO
SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.
Föreningen SHEDOs webbplats

Randiga huset
Randiga huset hjälper barn och unga, föräldrar och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person, att återskapa sina liv när ett barn sörjer. De utbildar även professioner för att kunna ge bästa möjliga stöd till sörjande familjer.
Randiga husets webbplats

Suicide Zero
Suicide Zero erbjuder suicidpreventiva utbildningar där du får lära dig att upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa. Du får också kunskap om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet har det tufft eller har tankar på att ta sitt liv. Suicidpreventiva utbildningar

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad