Ansvarsfördelning kommun och landsting

Västra Götalandsregionen ansvarar för att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland och för att det finns bra sjukvård för alla.

Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård som även omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel upp till sjuksköterskenivå till dig som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
  • deltar i dagverksamhet eller daglig verksamhet

Mölndals stad erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus för.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad