Korttidsplats

Du kan beviljas en korttidsplats på Fallströmmens korttidsenhet om du av något skäl inte kan återvända hem direkt efter en sjukhusvistelse. Det handlar om en tidsbegränsad vistelse, allt från några dagar till några veckor, beroende på dina behov.

Fallströmmens äldreboende

Fallströmmens korttidsenhet

I Mölndals stad finns en specialiserad enhet för korttidsplatser, Fallströmmens korttidsenhet. Enheten har 19 rum för korttidsplatser och två för palliativ vård fördelade på två våningar.

Samtliga rum på korttidsenheten är möblerade och har likartad inredning. På varje våning finns gemensamma utrymmen som matsal och sällskapsrum. Det finns också tillgång till trädgård och uteplats.

Personal

På enheten arbetar kunnig och erfaren personal som i huvudsak består av undersköterskor och vårdbiträden. Det dagliga arbetet leds av en enhetschef. Korttidsenheten har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Rehabilitering

På korttidsenheten finns möjlighet att träffa fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut för träning eller bedömning av rehabiliteringsbehov eller hjälpmedelsbehov. Träning kan även ske tillsammans med omvårdnadspersonal efter konsultation av fysioterapeut, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vid behov av läkare

Om du har behov av läkarbesök, receptförnyelse eller annat som inte är akut så vänder du dig till vanliga vårdkontakt. Tillhör du en vårdcentral är det dit du vänder dig, är du inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården är det sjuksköterskan på korttidsenheten du kontaktar.

Mat och måltider

På korttidsenheten serveras frukost, lunch, mellanmål och middag. Specialkost ges vid behov. Du väljer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i ditt rum. För att de boende ska få matro ber vi anhöriga som kommer vid måltiderna att vänta på rummet.

När du väntar på att få en plats på ett äldreboende

Beslutet om korttidsplats upphör att gälla när du anvisas en plats på äldreboende. Inflyttning till äldreboendet skall ske på anvisat inflyttningsdatum. Du behöver vara beredd på att flytt kan ske inom ett dygn från det att du tar emot anvisningen.

Vad kostar det?

Kostnaden för korttidsplats och mat finner du i avgiftsbroschyren Pdf, 2 MB..

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad