Korttidsplats

Du kan beviljas en korttidsplats på Bifrost korttidsenhet om du inte kan återvända hem direkt efter en sjukhusvistelse eller har behov av palliativ vård. Det handlar om en tidsbegränsad vistelse, allt från några dagar till några veckor, beroende på dina behov.

Bifrost äldreboende, entré

Bifrost korttidsenhet

I Mölndals stad finns en specialiserad enhet för korttidsplatser, Bifrost korttidsenhet. Enheten har 32 rum för korttidsplatser och palliativ vård fördelade på två våningar.

Samtliga rum på korttidsenheten är möblerade och har likartad inredning. På varje våning finns gemensamma utrymmen som matsal och sällskapsrum. Det finns också tillgång till trädgård och uteplats.

Personal

På enheten arbetar kunnig och erfaren personal som i huvudsak består av undersköterskor och vårdbiträden. Det dagliga arbetet leds av en enhetschef. Korttidsenheten har tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Rehabilitering

På korttidsenheten finns möjlighet att träffa fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut för träning eller bedömning av rehabiliteringsbehov eller hjälpmedelsbehov. Träning kan även ske tillsammans med omvårdnadspersonal efter konsultation av fysioterapeut, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vid behov av läkare

Om du har behov av läkarbesök, receptförnyelse eller annat som inte är akut så vänder du dig till vanliga vårdkontakt. Tillhör du en vårdcentral är det dit du vänder dig, är du inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården är det sjuksköterskan på korttidsenheten du kontaktar.

Mat och måltider

På korttidsenheten serveras frukost, lunch, mellanmål och middag. Specialkost ges vid behov. Du väljer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i ditt rum. För att de boende ska få matro ber vi anhöriga som kommer vid måltiderna att vänta på rummet.

När du väntar på att få en plats på ett äldreboende

Beslutet om korttidsplats upphör att gälla när du anvisas en plats på äldreboende. Inflyttning till äldreboendet skall ske på anvisat inflyttningsdatum. Du behöver vara beredd på att flytt kan ske inom ett dygn från det att du tar emot anvisningen.

Palliativ vård

På Bifrost korttidsenhet finns rum anpassade för palliativ vård. Du kan få palliativ vård när du är i livets slutskede. Det är en helhetsvård som omfattar både dig och dina anhöriga. Målet är att skapa förutsättningar till en så god livskvalitet som möjligt den sista tiden tillsammans.

Vid frånvaro i mer än 24 timmar

Om du är frånvarande från korttidsenheten i mer än 24 timmar, exempelvis på grund av sjukhusvistelse, upphör din korttidsplats.

Så ansöker du

Du kontaktar en socialsekreterare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från socialsekreteraren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Vad kostar det?

Du betalar en omsorgsavgift för korttidsplats och mat. För mer information, se avgifter för vård och omsorg

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Bifrost korttidsenhet
Vetekornsgatan 22
431 46 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Besökstider, dagligen
kl. 14 – 19

Avdelningar
2A 031-317 11 18
2B 031-317 11 19
3A+B 031-317 11 20

Dela på:

Senast uppdaterad