Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Här kan du som studerar få information om vad det innebär att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården i Mölndals stad är till för personer som av olika orsaker inte kan ta sig till primärvårdens vårdcentraler och rehabenheter eller har ett stort omvårdnadsbehov. Våra patienter är i alla åldrar men majoriteten är äldre personer.

Presentationer VFU

Inom hälso- och sjukvården finns olika professioner. I presentationerna nedan kan du läsa om hur dessa arbetar. 

Kontakt

Rehabenheten Mölndals stad
Post: Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal
031-315 23 53
Telefontid vardagar kl. 10–12
Övrig tid telefonsvarare

Hälso- och sjukvård
Sjuksköterskor
031-315 24 79
Faxnumret upphör.
Kontakta oss via SAMSA.

Dela på:

Senast uppdaterad