Hemsjukvård

Om du på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården. Hemsjukvård får du som bor i det egna hemmet.

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut (tidigare sjukgymnast). I Mölndals stad finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all sjukvård där kommunen har ansvaret.

I Hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Du kan få hemsjukvård i hemmet eller på annat boende där kommunen har ansvaret. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt och utför insatser enligt läkarordination. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns tillgängliga måndag- fredag.

Hemsjukvården samarbetar med bland annat primärvård, sjukhus och hemtjänst. Insatser från Hemsjukvården kan ibland utföras av vårdpersonal som då har fått instruktion av legitimerad personal.

Det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Hjälp utifrån dina behov

Genom hemsjukvården får du hjälp med vissa sjukvårdsinsatser, utifrån dina behov, exempelvis:

  • medicinering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • rehabilitering/habilitering
  • hjälpmedel
  • bedömning inför bostadsanpassning

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift oavsett omfattningen av hjälp. Hemsjukvården ingår i maxtaxan. Det innebär att även om du har fler insatser, till exempel hemtjänst, ska du aldrig betala mer än det belopp riksdagen beslutat som maxtaxa.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentralen. Du kan även ringa Sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller besöka 1177.se.

Vid nödsituation ringer du SOS Alarm112.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hemsjukvård Jour
031-315 24 79
Alla dagar kl. 15.00–07.30
Dygnet runt på helger och röda dagar

Annika Wållberg
Enhetschef
Hemsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ordinärt boende, särskilt boende/korttid och funktionsstöd

Sandra Hult
Enhetschef
Hemsjukvårdens sjuksköterskor, ordinärt boende, pool och PLAS

Tina Lindh
Enhetschef
Hemsjukvårdens sjuksköterskor, särskilt boende/korttid, natt och funktionsstöd

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-04 14.52